Podwyżki podatku od nieruchomości w Przasnyszu. Znamy szczegóły.

Podczas sesji Rady Miasta z 8 września 2020 r. burmistrz Łukasz Chrostowski zaproponował radnym podniesienie stawek podatku od nieruchomości o 4%. Radni większością głosów zaakceptowali ten pomysł. Jakie podwyżki wejdą w życie w styczniu 2021r. ?

 

Od nowego roku w Przasnyszu zmienią się roczne stawki podatku od nieruchomości. W nawiasach podano dotychczasowe wartości obowiązujące w naszym mieście od 1 stycznia 2017 r., które przestaną obowiązywać 1 stycznia 2021 r.:

 

Podatek od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1  m2 powierzchni. (Było 0,80 zł od 1 m2 powierzchni),

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,60 zł od 1 ha powierzchni. (Było 4,54 zł od 1 ha powierzchni),

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni. (Było 0,33 zł od 1 m2 powierzchni),

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od  m2 powierzchni. (Było – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni).

 

Podatek od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,77 zł od 1  m2 powierzchni użytkowej. (Było 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od  1 m2 powierzchni użytkowej, (Było 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. (Było 10,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (Było 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. (Było 6,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

 

Podatek od budowli:

1) od budowli służących do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody – 0,2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. (W tym punkcie nic się nie zmieniło).

2) od budowli innych niż wymienione w punkcie 1 – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. (Również ten punkt pozostał bez zmian).

Zwalnia się od podatku od nieruchomości (w kwestii zwolnień nie poczyniono żadnych zmian):

 

  1. Budynki i grunty wykorzystywane na potrzeby kultury z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
  2. Budynki i grunty wykorzystywane na potrzeby sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Patyk
Patyk
2 lat temu

Chrostowskiego i większa część rady wywieźć na taczkach. Nie sądziłem że zatęsknię za poprzednikiem. Rada jak widać nic nie zrobi z burmistrzem i będziemy się męczyć jeszcze 3lata.

Zniesmaczony
Zniesmaczony
2 lat temu
Reply to  Patyk

Z myślenia burmistrza jak to wynika podwyżka 4.% dla obywateli to niewiele a można zrobić jedną ulice więcej… To może po co się rozdrabniac zrobić podwyżkę np. 40% i zrobić 10 ulic a co toż ludzie zapłacą maja kasę w dobie kryzysu… I po co się w ogóle starać o środki zewnętrzne 😁

Ola
Ola
2 lat temu

W obecnych czasach podnosić przedsiębiorcom podatek od nieruchomości to nonsens. Może te super pomysły im przychodzą w budynku „centrum aktywizacji biznesu” na które wydali sporo kasy. Budżet trzeba łatać, ale nie dojąc z ludzi podatki od nieruchomości( czyli podatki wywłaszczeniowe nie związane z dochodem)ale eliminując bezsensowne wydatki. No ale jak się wpuszcza do miasta same obce markety to potem nie wracają do miasta pieniądze z podatków dochodowych i trzeba ściągać haracze niezwiązane z dochodem. Wladzom miasta proponuję zejść na ziemię. A kostkę na Starówce wyczyściłabym w ramach jakiejś akcji angażując pracowników starostwa i innych urzędów.