Podsumowanie konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”.

Dziś, 16 maja, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbyło się podsumowanie finału konkursu plastycznego dla dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” przeprowadzonego przez Placówkę Terenową KRUS w Przasnyszu. Samorząd powiatu reprezentował wicestarosta Waldemar Trochiumiuk, który wręczył najmłodszym ufundowane przez starostwo nagrody.

Milusińscy otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS i współfundatorów: burmistrz miasta i gminy Chorzele, wójta gminy Jednorożec, wójta gminy Krzynowłoga Mała oraz wójt gminy Przasnysz.

Celem konkursu plastycznego było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Głównym organizatorem Konkursu na Mazowszu był Oddział Regionalny KRUS Warszawa, a współorganizatorami – placówki terenowe, dyrekcje szkół podstawowych, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu oraz wójtowie gmin.

Komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Lewandowski – kierownik PT KRUS Przasnysz, Małgorzata Krawczyk – starszy specjalista ds. prewencji, Krzysztof Gadomski – z-ca dyrektora Miejskiego Domu Kultury (plastyk) i Łukasz Walędziak – przedstawiciel starostwa, obejrzała i oceniła prace laureatów I etapu konkursu. Prace laureatów były wykonane różną techniką (malowane kredkami, farbami, wyklejane bibułą, wełną, słomą i modeliną itp.). Przy wyborze najładniejszych prac brane było pod uwagę przesłanie zawarte w tytule konkursu, estetyka, jakość danej pracy, a także samodzielne wykonanie przez autora pracy.

Pod ocenę komisji poddanych zostało 140 prac, które wpłynęły z 14 szkół z terenu działania Placówki Terenowej w Przasnyszu. Z gminy Chorzele do konkursu zgłosiło się 5 szkół, które przekazały 36 prac, z gminy Jednorożec 4 szkoły- 51 prac, z gminy Krzynowłoga Mała 3 szkoły – 35 prac i z gminy Przasnysz 2 szkoły – 18 prac.

Spośród uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III (42 prace) i II grupa – klasy IV-VIII (98 prac) komisja wyłoniła laureatów I – III miejsca oraz przyznała liczne wyróżnienia.

W I grupie wiekowej:

I miejsce zdobył Grzegorz Gut uczeń kl. II Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach gm. Chorzele.

II miejsce Kinga Kobus uczennica kl. II a Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzelach, gm. Chorzele.

III miejsce Aleksandra Pietrak uczennica kl. II Publiczna Szkoła Podstawowa w Jednorożcu, gm. Jednorożec.

Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Morawski kl. III SP Ulatowo-Adamy, gm. Krzynowłoga Mała, Maria Łukasiak kl.0 SP w Lesznie, gm. Przasnysz, Kacper Krawczyk kl. II SP w Lesznie, gm. Przasnysz, Patrycja Czaplicka kl. I SP w Lipie gm. Jednorożec, Maja Piotrak kl. II SP w Jednorożcu, Magdalena Matuszewska kl. III SP w Krzynowłodze Małej i Nina Mystkowska kl. I SP w Jednorożcu.

Natomiast w II grupie wiekowej laureatami zostali:

I miejsce Julia Gadomska uczennica kl. VIII ze Szkoły Podstawowej w Romanach Seborach gm. Krzynowłoga Mała.

II miejsce Katarzyna Sztukert uczennica kl. VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 w Chorzelach, gm. Chorzele.

III miejsce Alan Miecznikowski uczeń kl. IV Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej.

Wyróżnienia zdobyli: Maja Olbryś kl. V Szkoła Podstawowa w Jednorożcu, Dominik Gałązka kl. IV SP w Krzynowłodze Małej, Milena Krawczyk kl. VI SP w Lesznie gm. Przasnysz, Kamil Bobiński kl. VI SP w Krzynowłodze Małej, Emilia Łukasiak kl. VI SP w Parciakach, gm. Jednorożec, Joanna Sebastiańska kl. IV SP w Nowej Krepie, gm. Przasnysz. Poziom artystyczny i zastosowane techniki ocenianych prac były na bardzo wysokim poziomie.

Rysunki laureatów I miejsc z obu kategorii wiekowych zostały przesłane do dalszej rywalizacji i oceny przez Komisję Wojewódzką w Oddziale Regionalnym KRUS Warszawie.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments