PODSUMOWANIE KONKURSU LITERACKIEGO IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO

15 czerwca 2014 r. w Muzeum Historycznym w Przasnyszu odbyło się uroczyste podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Alfreda Borkowskiego pod hasłem „Opowieści z rodzinnych stron”. Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Związek Literatów na Mazowszu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz Muzeum Historyczne.

Regulamin konkursu ogłoszony został w lipcu ubiegłego roku. Celem konkursu było przypomnienie twórczości Alfreda Borkowskiego (15 VI 1930 – 12 II 2012), lekarza, pisarza i społecznika, związanego z ziemią przasnyską i ciechanowską, ocalanie i utrwalanie wiedzy o przeszłości północnego Mazowsza, integracja środowisk literackich i regionalnych oraz promocja Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie do 31 stycznia 2014 r., na adres organizatora utworu o cechach formalnych znamiennych dla prozy Alfreda Borkowskiego (klechda, legenda, opowiadanie, historia miejscowości, biografia, historia rodziny, opis obyczaju), inspirowanego dziejami północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem powiatów przasnyskiego i ciechanowskiego.

W przewidzianym terminie wpłynęło 10 prac. Jury w składzie: dr Teresa Kaczorowska (Prezes Związku Literatów na Mazowszu), Eugeniusz Sadowski (Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej), Mariusz Bondarczuk (Wiceprezes TPZP), Piotr Kaszubowski (Prezes TPZP, jako przedstawiciel Muzeum Historycznego) oraz Adam A. Pszczółkowski po przeanalizowaniu prac nadesłanych na konkurs postanowiło przyznać następujące nagrody i wyrożnienia:

• I NAGRODA (ufundowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej) – Stanisława Halina ZAŁĘSKA (Milewo-Gawary);

• II NAGRODA (ufundowana przez Związek Literatów na Mazowszu) – Bożenna Beata PARZUCHOWSKA (Przasnysz);

• III NAGRODA ex aequo – Daniel RATZ (Płock),  Zuzanna PRAGACZ (Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach), Tadeusz ŁADA (Przasnysz);

• 4 WYRÓŻNIENIA: Jan CHMIELEWSKI (Przasnysz), Joanna CHMIELEWSKA-GNOJEWSKA (Przasnysz), Janusz DYLEWSKI (Mława), Barbara SITEK-WYREMBEK (Ciechanów).

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej ufundowało nagrody książkowe dla wszystkich laureatów, a burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska – specjalną nagrodę dla nauczycielki Magdaleny Grzywy, opiekunki Zuzanny Pragacz.

Na uroczystość do Muzeum Historycznego w Przasnyszu przybyło siedmioro spośród dziewięciorga laureatów nagród i wyróżnień, członkowie ich rodzin, rodzina Alfreda Borkowskiego – żona Grażyna, córka Beata Staśkiewicz, brat Ireneusz z żoną Sabiną, bratanek Wojciech. Wśród zebranych nie zabrakło radnego Sejmiku Mazowieckiego Benedykta Pszczółkowskiego, dyrektora MDK w Przasnyszu Krzysztofa Gadomskiego, kierowniczki Biblioteki Pedagogicznej w Przasnyszu Ewy Żbikowskiej, przedstawiciela zarządu Związku Literatów na Mazowszu Krzysztofa Turowieckiego, członków zarządu TPZP – Ewy Kwiatkowskiej, dr Waldemara Krzyżewskiego, Włodzimierza Robakowskiego i Mariusza Bondarczuka. Przyjechał również Adam Pszczółkowski, juror konkursu, znany historyk-genealog. Spotkanie poprowadził Piotr Kaszubowski.

Każdy z obecnych na uroczystości laureatów mógł przeczytać fragment swojej pracy. Z tej sposobności skorzystali wszyscy, jedynie p. Stanisławę Załęską wyręczył zięć, Ryszard Juklaniuk, dyrektor wydziału w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu.

Laureatka pierwszej nagrody (przyznanej za wspomnienia wojenne „Powrócił, by zginąć”) – Stanisława Halina Załęska urodziła się 30 kwietnia 1923 r. w Milewie-Gawarach, w gminie Krasne. Pracowała jako nauczycielka (na emeryturę przeszła w 1978 r.). Z mężem, Tadeuszem Załęskim, również nauczycielem, poetą i znanym organizatorem życia kulturalnego na terenie trzech powiatów: ciechanowskiego, makowskiego i przasnyskiego, przeżyła prawie sześćdziesiąt lat. Wychowała czworo dzieci. Za swoją pracę zawodową i społeczną odznaczona została między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma nagrodami, wśród których dotychczas nie było nagród literackich. Jak widać, nigdy nie jest za późno na debiut.


 Piotr Kaszubowski

fot. Ewa Łukasiak


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments