Podatek vat – co to jest i kto powinien go opłacić?

Twórcą koncepcji podatku VAT był członek słynnej rodziny niemieckich przedsiębiorców Carl Friedrich von Siemens, który na początku XX w. ogłosił ją w swoich pracach. Jednak powszechnie za twórcę tej publicznej daniny uznaje się francuskiego ekonomistę Maurice’a Laure. Jako obowiązkowy podatek po raz pierwszy został wprowadzony we Francji w roku 1954. Z tego dochodowego instrumentu finansowego skorzystały państwa należące do Unii Europejskiej w celu harmonizacji podatkowej i ujednolicenia w miarę możliwości systemu podatkowego. Zasady pobierania podatku VAT po raz pierwszy na taką skalę zostały sformalizowane dyrektywą w 1967 roku. W Polsce podatek VAT obowiązuje od 1993 roku wraz z nowelizacją z 2004 roku.

 

Wszechobecna danina, czyli podatek VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług jest daniną obowiązującą zarówno sprzedawców towarów oraz usług, jak i nabywców tych dóbr. Jego wartość doliczana jest bowiem do wartości każdej transakcji netto kupna-sprzedaży. Jednak konstrukcja mechanizmu tego podatku sprawia, że ostatecznie wartość podatku obarcza portfel konsumenta. Podatek VAT funkcjonuje na każdym etapie produkcji dóbr poprzez kolejne podmioty uczestniczące w procesie. Dany przedsiębiorca chcąc rozliczyć podatek, płaci go w wysokości uzależnionej od końcowej wartości netto sprzedaży.

 

Do ostatecznej wartości danego towaru netto dolicza się określoną z góry procentowo wartość podatku VAT. Uprzywilejowana pozycja przedsiębiorcy pozwala mu na odliczenie tego podatku (zminimalizowanie kosztów) pod warunkiem jednak, że powstały podatek związany jest bezpośrednio z opodatkowaną działalnością przedsiębiorcy. W ten sposób zawiązała się zasada, która mówi, że dla przedsiębiorcy podatek vat – Inewi.pl jest neutralny ekonomicznie, a to dlatego, że to nie on jest ostatecznym konsumentem.

Podatek należny i naliczony

Taka kilkuetapowa konstrukcja podatku VAT sprawia, że powstają dwa rodzaju podatku: należny oraz naliczony. Pierwszy z nich – podatek należny jest kwotą zobowiązania, która powstaje w chwili wystawienia faktury sprzedaży. Przedsiębiorca sprzedając towar lub usługę, w chwili wystawienia za nie faktury, automatycznie musi doliczyć procentowo obliczony od wartości sprzedawanych dóbr, podatek. Owa kwota doliczona do podstawowej ceny netto towaru lub usługi, po wpłynięciu na konto przedsiębiorcy, musi zostać przekazana do urzędu skarbowego. Natomiast podatkiem naliczonym jest wartość, o którą przedsiębiorca może obniżyć swój podatek VAT należny na etapie obowiązkowego składania deklaracji podatkowej.

 

Co należy opodatkować podatkiem VAT?

Chociaż krótszą listę stanowiłyby tu czynności, które nie są opodatkowane podatkiem VAT, wśród tych, które muszą zostać powiększone podatkiem znajdują się:

  • dostawa towarów i usług świadczonych na terenie całego kraju,
  • eksport towarów,
  • import towarów do kraju, przywóz towarów i usług z terytorium państwa trzeciego do Polski,
  • towary objęte remanentem likwidacyjnym,
  • wewnątrzwspólnotowy zakup towarów za wynagrodzeniem, na terytorium całego kraju,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Podatek VAT to część daniny obowiązującej każdego konsumenta, inny zbiór obowiązujących podatków związany jest z zatrudnieniem i to bez względu na jego rodzaj oraz sposób realizacji świadczenia pracy. Wszystkie informacje na ten temat dostępne są w: Umowa o pracę – co powinieneś wiedzieć o tej formie zatrudnienia?”.

 

materiał partnera


 

guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
moga
moga
8 dni temu

tylko politycy powinni