Podatek od nieruchomości. Maksymalne stawki pójdą w górę od nowego roku

Od nowego roku pójdą w górę maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie w tej sprawie. O ostatecznej wysokości daniny decydują jednak samorządy.

 

Obwieszczenie o zwiększeniu stawek maksymalnych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Każda gmina może teraz samodzielnie wskazać wysokość podatku i zdecydować o ewentualnej podwyżce. Te zgodnie z przepisami nie mogą przekroczyć górnej granicy ustalonej przez ministra.

Podatek od budynków mieszkalnych w 2022 roku wyniesie maksymalnie 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie jest to 0,85 zł). Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – do 25,74 zł od 1 m2 (obecnie 24,84 zł). Gdy działalność gospodarcza dotyczy obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym danina wyniesie maksymalnie 12,04 zł od 1 m2 (obecnie 11,62 zł). Od budynków związanych w udzielaniem świadczeń zdrowotnych – do 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 5,06 zł). Od gruntów związanych z prowadzeniem firmy – do 1,03 zł za 1 m2 (obecnie 0,99 zł), gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – do 5,17 zł za 1 ha (obecnie 4,99 zł). Stawka maksymalna za pozostałe grunty to 0,54 zł za 1 m2 (obecnie 0,52 zł).

Na 3,40 zł za 1 m2 (obecnie 3,28 zł) ustalono natomiast stawkę dla obszarów niezabudowanych objętych planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym.

 

Obowiązkowi opodatkowania podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości należy zapłacić w ratach w czterech terminach:

  • do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września,
  • do 15 listopada.

 

Gdy kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments