Płatne praktyki – nowości PWSZ w Ciechanowie!!!

Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie i Mławie to jedyna w naszym rejonie uczelnia publiczna, oferującej bezpłatne studia stacjonarne. Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne oraz społeczno-humanistyczne. Oferta uczelni obejmuje dziewięć kierunków kształcenia: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, pedagogika, pielęgniarstwo, elektronika i telekomunikacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, są to studia inżynierskie na kierunkach technicznych i licencjackie na pozostałych.

         Nowością  którą Uczelni wprowadza od nowego roku akademickiego są płatne praktyki studenckie. Studenci objęci tego typu  praktykami trwającymi 6 miesięcy będą otrzymywali ponad 2 tysięcy złotych stypendium miesięcznie. Taka forma odbywania daje możliwość lepszego przygotowania absolwentów do rynku pracy.

 Z raportu MNiSW podsumowującego losy absolwentów wyższych uczelni wynika, że zdecydowana większość osób opuszczających mury ciechanowskiej uczelni znajduje zatrudnienie. W przypadku pielęgniarstwa i kierunków technicznych jest to zatrudnienie sięgające 95-100 %. Nic więc dziwnego, że PWSZ w Ciechanowie jest postrzegana jako uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem pracodawców, administracją samorządową, środowiskiem edukacyjnym oraz odpowiadająca na oczekiwania mieszkańców północnego Mazowsza.

Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny, pozwalający studiować studentom, którzy założyli niedawno własne rodziny lub wywodzą się z rodzin mniej zamożnych. W roku akademickim 2015/2016 stypendium socjalne wynosiło od 450-750 zł, a stypendium rektora dla najlepszych studentów do  800 zł.

            Drugą nowością jest wyjście naprzeciw zgłaszanym przez rodziców postulatom. Od nowego roku akademickiego uruchomiony będzie Uniwersytet Dziecięcy. Na tą formę edukacyjną zapraszamy dzieci w wieku 5 do 8 lat. Zajęcia Uniwersytetu będą się odbywały raz w miesiącu w soboty. Dzieci w czasie zajęć i przerw będą pod opieką organizatorów.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów w PWSZ w Ciechanowie i Mławie trwa nadal. Na chętnych czekamy do 20 września. Szczegółowe informacje o rekrutacji a także informacje z życia Uczelni można znaleźć na stronie www.pwszciechanow.edu.pl

Kierunek pielęgniarstwo ze względu na liczbę już odbywanych praktyk nie wchodzi do projektu płatnych praktyk studenckich.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments