Pijaństwa i burdy w Jednorożcu?

Kilka dni temu lokalne media obiegła  informacja z Posterunku Policji w Jednorożcu dotycząca wzrastającej liczby wykroczeń przeciw porządkowi i spokojowi publicznemu na terenie gminy Jednorożec.

Do zdarzeń miało dochodzić w miejscach sprzedaży alkoholu oraz podawania wyrobów alkoholowych. W związku z narastającą liczbą incydentów Policja wystosowała do mieszkańców apel o zgłaszanie w/w naruszeń. Działania te są dla lokalnych służb priorytetem. Poniżej treść informacji.

Informacja

Posterunek Policji w Jednorożcu informuje, że na terenie gminy Jednorożec występują przypadki nieprzestrzegania przepisów  prawa wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982r. o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Do takich zjawisk dochodzi zwłaszcza w rejonach miejsc sprzedaży i podawania wyrobów alkoholowych. Powyższemu towarzyszą wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, obyczajności publicznej oraz przeciwko urządzeniom pożytku publicznego.

Posterunek Policji w Jednorożcu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności obecnie prowadzi plan działania priorytetowego, którego głównym celem jest ograniczenie aspołecznych i negatywnych zachowań występujących na terenie gminy Jednorożec a bezpośrednio związanych z łamaniem przepisów wynikających z wymienionej Ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie do nas przypadków ujawniania powyższych czynów zabronionych, celem ich ograniczenia, a w konsekwencji wyeliminowaniu.

Kierownik Posterunku Policji w Jednorożcu, podkom. Robert Krzemiński

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments