Otwarcie świetlicy w Gostkowie

Gmina Przasnysz słynie w całym powiecie przasnyskim z umiejętności zdobywania środków unijnych na modernizację obiektów kulturalno-edukacyjnych. Ostatnią taką inwestycją, którą udało się wykonać jeszcze z pomocą środków starego budżetu unijnego, była renowacja świetlicy strażackiej w Gostkowie. Uroczyste otwarcie nowej świetlicy, połączone z sesją Rady Gminy Przasnysz, odbyło się w sobotę, 19 grudnia.

Świetlica w Gostkowie wraz z otaczającym ją placem sportowo-rekreacyjnym zyskała obecny wygląd dzięki gruntownej modernizacji przeprowadzonej w latach 2014–2015. Inwestycję prowadzono etapami. Najpierw udało się tu przygotować boisko do piłki nożnej, dzięki czemu mieszkańcy sołectwa zyskali możliwość rozwijania sprawności fizycznej.

Co istotne, w pracach nad nową koncepcją centrum kulturalno-rozrywkowego tej miejscowości licznie brali udział sami mieszkańcy Gostkowa – dlatego stworzony plan odnowy miejscowości na lata 2014-2024 uwzględnia wiele koncepcji zgłoszonych przez tutejszą społeczność.

Kolejnym etapem prac była modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostkowie, które przeprowadzono od listopada 2014 roku do maja 2015 roku. Dzięki temu rozbudowano m.in. salę świetlicy i zaplecze sanitarne; udało się także przygotować duże pomieszczenie socjalne wyposażone w kuchnie, szafy, regały. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach w pobliżu świetlicy zbudowano plac zabaw wraz z ławeczkami. Projekt objął swym zakresem także remont garażu dla samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nie był to jednak koniec prac w Gostkowie. Trzecim etapem prac podjętych tu przez Gminę Przasnysz było zagospodarowanie terenu otaczającego świetlicę. W ramach zaplanowanych prac wykonano parking dla samochodów i utwardzono dojazd do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej, utworzono trawnik wraz z krzewami ozdobnymi, a także miejsce do gry w siatkówkę na powietrzu. Udało się także wybudować chodnik o łącznej długości nieco ponad jednego kilometra, ciągnący się wzdłuż całej wsi.

Całe przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Ogólny koszt wszystkich podjętych tu wyniósł 555 467,00 zł, z tego 140 804,00 zł udało się pozyskać ze środków PROW. Wkład własny Gminy Przasnysz wyniósł 414 663,00 zł.

Otwarcie nowej świetlicy zbiegło się z uroczystą sesją Rady Gminy Przasnysz, którą zaplanowano w sobotę, 19 grudnia. Wśród gości zaproszonych na sesję znaleźli się m.in. starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, jak również Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Bogdan Rzepczyński. Radni gminni spotkali się po raz ostatni w tym roku, dlatego oprócz normalnej pracy związanej z kalendarzem Rady był również czas na złożenie życzeń i tradycyjne życzenia świąteczne, które wszystkim przekazała wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska.

 

 


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments