OSP w Starej Krępie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Z dniem 1 maja 2024 roku jednostka OSP w Starej Krępie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 

Od kilku miesięcy jednostka OSP w Starej Krępie starała się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W lutym uroczyście podpisano porozumienie w tejże sprawie. Uczestniczyli w nim: st. bryg. Waldemar Białczak, komendant powiatowy PSP w Przasnyszu, wójt gminy Przasnysz, Grażyna Wróblewska, a także przedstawiciele zarządu druh Krzysztof Czaplicki, prezes jednostki OSP w Starej Krępie oraz druh Mieczysław Grabowski, skarbnik OSP.

Z dniem 1 maja 2024 r. Komendant Główny PSP włączył straż ze Starej Krępy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Procedura włączenia jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego opiera się na zapisach zawartych w Rozporządzeniu MSWiA ws. zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do KSRG oraz opracowanej przez Komendę Główną PSP Procedurze P23.

Ochotnicze Straże Pożarne mogą być włączane do KSRG, gdy posiadają:

  • co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy,
  • co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
  • skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
  • urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych.

Dodatkowo jednostki OSP, które aspirują do KSRG muszą posiadać na swoim wyposażeniu:

  • zestaw do kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • co najmniej 4 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych,
  • zestaw hydrauliczny.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments