Opłaty za pobyt w Klubie „Senior+” w Krzynowłodze Małej uchwalone

Radni uchwalili opłaty za pobyt w Klubie „Senior+” w Krzynowłodze Małej. Kryteria dochodowe są ustawione w taki sposób, by potencjalni uczestnicy mogli korzystać z pobytu w klubie nieodpłatnie.

 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Krzynowłoga Mała, która odbyła się 29 grudnia ustalono zasady uczestnictwa oraz odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”, który funkcjonuje w oparciu o standardy zawarte w programie Wieloletnim „Senior + na lata 2021-2025. Klub działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej. Odpłatność w nim obejmuje przede wszystkim korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone przez klub. Wysokość opłaty i zasady jej wnoszenia są uzależnione od sytuacji dochodowej uczestnika.

 

– Zgodnie  z art. 97 ust.1 i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uwzględnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Zaproponowane w projekcie uchwały zasady odpłatności opracowane zostały z uwzględnieniem priorytetów społecznych, umożliwiając bezpłatne uczestnictwo w Klubie – czytamy w uchwale.

Według zasad opublikowanych w uchwale próg wyznaczony przez Radę Gminy Krzynowłoga Mała jest bardzo wysoki i naprawdę ciężko jest go przekroczyć.

W przypadku rodziny dochód na jej jednego członka nie może przekroczyć kwoty 2700 złotych, a w sytuacji, gdy osoba samotnie gospodaruje to kwota ta wynosi 3492 złote.

– Zaproponowane w projekcie uchwały zasady odpłatności opracowane zostały z uwzględnieniem priorytetów społecznych, umożliwiając bezpłatne uczestnictwo w klubie – czytamy w uzasadnieniu.

 

Wysokość odpłatności za pobyt w Klubie uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika Klubu i jest określana według zasad określonych w poniższej tabeli :

 

j.b.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments