Opinia radnego w sprawie gazyfikacji miasta

Mieszkańcy miasta bardzo długo czekali na szansę i możliwość podłączenia sieci gazociągowej w Przasnyszu. Otwierająca się możliwość niestety nie uwzględnia i nie satysfakcjonuje bardzo wielu przasnyszan mieszkających w części północnej – rejony: Świerczewo , Zawodzie i praktycznie całe osiedle Orlika.

kolek

Mieszkańcy nie rozumieją, dlaczego Urząd Miasta nie zastosował metody konsultacji, która była przeprowadzona w kontekście podłączeń do ZEC- u, czyli ankiet dla każdego domostwa. Za wysoce niewystarczające uważam działania na przełomie 2009- 2010 roku. Była wówczas przeprowadzona ankietyzacja przez spółkę gazociągową, ale dotyczyła głównie przedsiębiorców. Natomiast na stronie internetowej Urzędu Miasta była zawarta ankieta bodajże w ubiegłym roku, lecz przeważająca część mieszkańców nie miała wiedzy o jej istnieniu. Analiza mapy planowanej inwestycji wskazuje jednoznacznie, że inwestor nie zaplanował gazociągu w północnej części miasta, co stwarza realne zagrożenie, że po akceptacji radnych Rady Miasta inwestycja w tej części nie będzie realizowana już nigdy.

Uważam, że dla uzyskania konsensusu i kompromisu, który będzie polegał na umieszczeniu nitek gazociągu na ulicach m.in. Świerczewo, Zawodzie, Orlika, Królewiecka i Pukiańca, należy spotkać się z władzami spółki gazowniczej i zmienić projekt. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że w planach pominięto bardzo istotne instytucje użyteczności publicznej takie jak m.in.: Gimnazjum im. Noblistów Polskich, obydwa przedszkola – Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Kownackiej, Miejskie Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Dom Pomocy Społecznej. Nie może być tak, że część mieszkańców miasta nie będzie beneficjentami projektu. Budzi to poczucie niezrozumiałej krzywdy i niesprawiedliwości oraz zmarnowanej szansy dla miasta.

Piotr Kołakowski

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments