Ogłoszono konkurs na dyrektora szkoły w Romanach Seborach

Wójt gminy Krzynowłoga Mała ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Romanach Seborach.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą składać dokumenty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji, numerem telefonu i adresem e-mail oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach” w terminie do dnia 26 lipca 2022 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy lub przesłać je pocztą. Gmina nie dopuszcza ofert złożonych w formie elektronicznej.

Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora, a także informacje o sposobie i terminie składania oferty, sposobie zawiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego opublikowano na stronie gminy.

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments