Ogłoszenie dotyczące środków z PFRON

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Przasnyszu jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą składać wnioski na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON .

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 029 756 47 37 bądź osobiście w pok. 4 w urzędzie.


PUP Przasnysz


Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.