Ogłoszenie dot. spotkania na temat EURES i pracy za granicą pt.: „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu razem z Wojewódzkim Urzędem Pracy Filią w Ostrołęce

organizuje spotkanie na temat EURES i pracy za granicą

pt.: „Bezpieczny Wyjazd – Bezpieczny Powrót”

które odbędzie się  dnia 12 marca 2013 roku o godz. 10-tej

w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu

ul. Św. Stanisława Kostki 5 (sala konferencyjna I piętro)

Spotkanie skierowane jest w szczególności do osób poszukujących pracy za granicą w sezonie letnim.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.

– zasady jak szukać legalnej pracy za granicą,

-jak przygotować się do wyjazdu do pracy,

– jak postępować z nieuczciwym pracodawcą,

-jak korzystać z usług EURES

– jak sumować okresy zatrudnienia celem nabywania świadczeń z tytułu bezrobocia oraz świadczeń emerytalno-rentowych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy


PUP Przasnysz


Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.