Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie – ile i kiedy przysługuje?

Śmierć rodzica to bardzo trudne doświadczenie zarówno dla dziecka, jak i całej rodziny, niezależnie od wieku. W dodatku zdarza się, że zasiłek pogrzebowy nie pokrywa w całości kosztów pogrzebu, a budżet domowy ulegnie znacznemu uszczupleniu, zwłaszcza w przypadku posiadania wysokiego kredytu hipotecznego. Z pomocą może przyjść tu ubezpieczenie na życie.

 

Gdy rodzic niespodziewanie umiera, dziecko może otrzymać nie tylko zasiłek pogrzebowy, ale i rentę rodzinną, jeśli nie ukończyło 25 lat. Jeśli rodzic posiadał ubezpieczenie na życie, można być także uprawnionym do uzyskania odszkodowania z tytułu jego śmierci.

 

Kiedy można otrzymać odszkodowanie za śmierć rodzica?

Oczywiście towarzystwo ubezpieczeniowe samo z siebie nie wypłaci należnego świadczenia. Odszkodowanie za śmierć rodzica można otrzymać dopiero wtedy, gdy dziecko (lub opiekun prawny w jego imieniu) złoży wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty, takie jak np. akt zgonu, zaświadczenie od lekarza o przyczynie śmierci czy kopia dowodu osobistego ubezpieczonego. Jeśli rodzic założył dziecku polisę posagową, istnieje prawdopodobieństwo, że oprócz wypłaty za zgon rodzica, wypłacona zostanie renta posagowa oraz umowna kwota po dożyciu przez dziecko określonego wieku.

 

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica?

Jeśli rodzic posiadał polisę na życie, w której wskazał osobę uposażoną, tj. uprawnioną do otrzymania świadczenia w przypadku jego śmierci, to jego wysokość będzie zależeć od umownej sumy ubezpieczenia. Może ona sięgać od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Nie oznacza to jednak, że zawsze dostaje się pełną kwotę, na jaką zostało zawarte ubezpieczenie – rodzic przy zawieraniu umowy może określić nie tylko ilość uposażonych osób, ale i procent, jaki mają otrzymać. Co więcej, w liście osób uposażonych może znaleźć się także zupełnie niespokrewniona osoba.

A jak wypłacane jest odszkodowanie, gdy rodzic nie wskazał osób uposażonych? W takiej rekompensata za śmierć ubezpieczonego rodzica zostanie po prostu wypłacona najbliższej rodzinie – najpierw małżonkowi, a gdy go już nie ma, to w następnej kolejności dzieciom oraz wnukom.

 

Kiedy  odszkodowanie za śmierć rodzica nie zostanie wypłacone?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku śmierci rodzica zastrzegają sobie okres karencji, w którym nie poniosą odpowiedzialności finansowej. Zwykle wynosi on 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia trwania polisy. Oznacza to, że jeśli rodzic umrze w ciągu pierwszego półrocza posiadania ubezpieczenia na życie, nawet jeśli do końca okresu karencji pozostał jeden dzień, nie można liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie.

 

Ponadto istotne będą okoliczności śmierci. Każda polisa na życie zawiera w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) szereg wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, w których świadczenie nie zostanie wypłacone. Należą do nich między innymi:

  • śmierć w wyniku samobójstwa,
  • działania zamierzone,
  • śmierć na terenie działań wojennych,
  • śmierć rodzica będącego pod wpływem alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych.

 

Odszkodowanie za śmierć rodzica z ubezpieczenia grupowego

Nie tylko polisa zmarłego rodzica uprawnia do odszkodowania. Jeśli posiadasz polisę grupową na życie wykupioną u pracodawcy, z dużym prawdopodobieństwem obejmuje ona takie zdarzenie jak śmierć rodzica. W przeciwieństwie do indywidualnych, w przypadku zgonu rodzica świadczenie wypłacane jest w wysokości maksymalnie kilku tysięcy złotych.

 

materiał zewnętrzny

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments