Odpowiedź starostwa na medialny szum o kłopotach Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu

W ostatnim miesiącu odbyły się dwa posiedzenia komisji oświaty w radzie powiatu. Oba dotyczyły niedoboru środków finansowych na wypłatę nadgodzin. Dyrektor szkoły Radosław Waleszczak zwrócił się do radnych powiatowych o dodatkowe środki ok. 70 tys. zł. Starosta zapowiedział zwiększenie budżetu szkoły. Stwierdził, że nauczyciele muszą dostać należne pieniądze za nadgodziny. Jednak zaapelował do dyrekcji szkoły o większy namysł przy tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły na przyszły rok.

Podobne kłopoty miała 3 lata temu sąsiednia szkoła ZSP. Dyrektor również początkowo twierdził, że nie da się nic zrobić ze strony szkoły. Później jednak podjął szereg działań zalecanych przez Zarząd Powiatu, co doprowadziło do istotnej poprawy funkcjonowania szkoły.

Szkoła przede wszystkim zatrzymała coroczny spadek liczby uczniów, a w ostatnim roku nawet zwiększyła o 150 osób stan liczbowy. Za uczniem idzie subwencja i mniejsze jednostkowe środki utrzymania ogólnego szkoły. Szkoła dodatkowo dobrowolnie uzyskała od kilkunastu uczniów orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, co znacznie zwiększyło jej budżet, bo wagi na uczniów z niepełnosprawnościami wahają się od 1 do nawet 11 (na jednego ucznia niepełnosprawnego szkoła otrzymuje nawet 12 razy tyle, co na ucznia bez orzeczenia).

Uczniowie ZSP zaczęli wygrywać olimpiady na szczeblu ogólnokrajowym, co zwiększyło prestiż szkoły i zainteresowanie absolwentów gimnazjów.

Dyrektor szkoły podjął zdecydowane przeciwdziałanie korepetycjom, które szerzyły w uczniach poczucie niesprawiedliwości na skutek podejrzeń, że na korepetycjach przerabia się głównie zagadnienia, które potem są na klasówkach. Taka sytuacja musiała obniżać poziom szkoły chociażby na maturach i zniechęcała do podejmowania nauki w tej szkole.

Obecnie, w związku ze wzrostem liczby uczniów, ZSP nie ma problemów finansowych. Uczniowie korzystają z darmowego basenu. To bardzo ważne, bo u nas nie powinno już być ani jednego absolwenta szkoły powiatowej, który nie umie pływać. To jedna z podstawowych kwalifikacji.

Dyrekcja LO im. KEN poprzestaje na domaganiu się przekazania całości subwencji przekazywanej przez MEN. Jednak rada powiatu ma ustawowy obowiązek utrzymania z tej stawki na ucznia zadań dodatkowych, takich jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna (816 tyś 475 zł), fundusz socjalny nauczycieli (628 tyś 299 zł), fundusz zdrowotny dla nauczycieli (12 tyś 721 zł), fundusz socjalny dla emerytów i rencistów oświatowych (202 tyś 340 zł), obsługę rachunkowości oświatowej (CUW – 641 tyś 516 zł), doskonalenie zawodowe (93 tyś 788 zł), fundusz nagród, opieka nad uczniem zdolnym i kilka innych mniejszych pozycji wydatkowych.

W LO im. KEN w Przasnyszu większość z działań naprawczych jest jeszcze do zrobienia. Przede wszystkim należy odwrócić trend spadkowy w ilości uczniów. W latach 2011 – 2018 liczba uczniów LO spadła z 637 do 466 osób (o 171 mniej). Ostatni nabór też był o 32 osoby mniejszy niż w roku poprzednim.

Dyrekcja ostatnio w sprawozdaniach wykazała tylko jednego ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wcześniej w sprawozdaniach nie wykazywała żadnych orzeczeń. To bardzo duża strata finansowa, i szkoły, i uczniów, którzy za te pieniądze mogliby mieć np. dodatkowe nauczanie indywidualne, czy np. dowóz na bezpłatny basen. Uczniów z orzeczeniami w szkole jest kilkudziesięciu (orzeczenia wydaje m.in. PPP).

Liceum ma wystarczający potencjał zdolnych uczniów, aby znaleźć się w pięćsetce najlepszych liceów w Polsce. Ranking „Perspektyw” w oparciu o wyniki matur, konkursów i olimpiad, corocznie publikuje licea w sąsiednich, nawet o wiele mniejszych miastach, na wysokich pozycjach zestawienia. Naszego Liceum tam nie ma. A przecież to bardzo zwiększyłoby zainteresowanie szkołą.

Dla powiatu przasnyskiego, dysponującego wielomilionową nadwyżką budżetową brakująca kwota kilkudziesięciu tysięcy w budżecie szkoły nie jest problemem. Chcielibyśmy jednak, aby wraz z dodatkowymi środkami w szkole powstał plan na wyższy standard nauczania.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments