Od stycznia 2023 świadczenie pielęgnacyjne wyższe o kilkaset złotych

W Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023. Od stycznia 2023 r. wyniesie ono 2458 zł miesięcznie.

 

Waloryzacja świadczenia jest związana ze wzrostem płacy minimalnej, którą podwyższono od 1 stycznia 2023 roku do 3 490 zł brutto. Co prawda od 1 lipca 2023 roku szykuje się kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 3 600 zł brutto, jednak świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie tylko raz.

Wskaźnikiem waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego jest bowiem tylko wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje 1 stycznia w roku przeprowadzana w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia w poprzednim roku – przypomina portal prawo.pl

 

Drugi wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego 1 stycznia 2024 roku.

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane z tytułu rezygnacji zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej i przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
  • innym osobom, które na mocy przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mają obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

jeżeli:

nie podejmują zatrudnienia, rezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

 

ren

 

Sprawdź również
guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Janka
Janka
17 dni temu

O tym wiem, może napiszecie ,czy jako Opiekunka Matki mam też jakieś prawa. Mops ** każe** szukać w internecie

Bogusław
Bogusław
17 dni temu

21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny (wyrok sygn. akt K 38/13) orzekł, że przepis jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym wszyscy wobec prawa są równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Pomimo obowiązującego od ponad 7 lat wyroku i nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zakwestionowany przepis nie został wyeliminowany z ustawy.

Konrad
Konrad
15 dni temu

Czyli jeśli mam 28 lat i nie uczę się a mam znaczny stopień niepełnosprawności to się nie należy świadczenie pielęgnacyjne?