Od czego możemy ubezpieczyć nasz majątek?

Dom lub mieszkanie stanowi dobytek dla każdego człowieka, bez różnicy, czy jest to małe mieszkanie, czy luksusowa willa, czasem musimy pracować na nie niemal całe życie. Coraz częściej zdarzają się zjawiska powodujące całkowite zniszczenie, bądź uszkodzenie naszego majątku, co jest katastrofą finansową dla każdej rodziny.

Nie łatwo jest sobie wyobrazić, że w jednej chwili zostajemy bez dachu nad głową. Tymczasem posiadanie ubezpieczenia majątkowego może oszczędzić nam niepotrzebnych zmartwień i pomóc znów „stanąć na nogi”. Jednak, aby w razie nieszczęścia odzyskać utracone pieniądze należy dobrze wybrać odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Od czego możemy ubezpieczyć nasz majątek?

 

– dom / mieszkanie – ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte zarówno same mury naszego domu, jak również wyposażenie: wykończenie podłóg i ścian, meble, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki, mienie podręczne, anteny satelitarne, oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne:

 • ogień i inne zdarzenia losowe – grad, huragan, lawina, pożar, przepięcia, trzęsienie ziemi, powódź, upadek drzewa, wiatr, zalanie, itp.
 • wandalizm – rozumiany jako rozmyślne zniszczenie mienia przez osoby trzecie
 • kradzież z włamaniem
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody – koszty poniesione w celu znalezienia miejsca powstania szkody, np. zerwanie terakoty w celu znalezienia miejsca pęknięcia rury

budynek gospodarczy oraz garaż:

 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody
 • wandalizm

obiekty małej architektury -altany, place zabaw, ogrodzenia, lampy ogrodowe, chodniki:

 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • kradzież
 • wandalizm
 • przepięcia

Ubezpieczyciele prześcigają się w zakresach ubezpieczeń, oferując dodatkową ochronę z zakresu m.in.:

– odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – odpowiedzialność za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez ubezpieczonego, bądź osoby pozostające pod jego opieką, w ich zakres możemy wliczyć, np. zalanie sąsiadów, ucieczkę psa pod jadący samochód, szkody wyrządzone przez dzieci w sklepach, czy na placach zabaw, nieodśnieżony chodnik.

– assistance – w ramach ubezpieczenia zakres ochrony może dotyczyć: pomocy odpowiedniego specjalisty, np. hydraulika, elektryka; dozoru mienia; transportu ocalałego mienia; zakwaterowania w hotelu; lokalu zastępczego; pomocy psychologa; zaliczki na poczet odszkodowania; wizyty domowej lekarza, dowozu leków bądź żywności.

– ochrony prawnej – obrona w postępowaniach przed polskimi sądami oraz pokrycie kosztów z tym związanych

pliszewska_2_A5 info


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments