O planach rozwoju Garnizonu Przasnysz rozmawiamy z dowódcą 2. ORel płk. dypl. Bogusławem Postkiem.

Jednostka Wojskowa w Przasnyszu zatrudnia obecnie około 700 żołnierzy i jest największym pracodawcą w mieście. Liczba miejsc pracy ma znacząco zwiększyć się, nawet o kilkaset osób. Proces zatrudnienia już ruszył, w ciągu 2 ostatnich miesięcy przybyło 25 nowych żołnierzy, a nabór będzie trwał do osiągnięcia pełnych stanów osobowych (docelowo jednostka ma liczyć ponad tysiąc żołnierzy). Dodatkowo w Przasnyszu w 2021 r. ma zacząć stacjonować 18. Batalion Rozpoznawczy z 18. Dywizji Zmechanizowanej z Siedlec. Ponadto Jednostka w najbliższym czasie będzie mogła zatrudnić dużą liczbę pracowników cywilnych, a to oznacza zdecydowany rozwój naszego miasta.

 

Z czego wynika rozwój przasnyskiej jednostki?

– Stan zatrudnienia żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej będzie w Przasnyszu systematycznie zwiększany i wynika to z wieloletniego planu rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz potrzeb obronnych kraju. Do 2. Ośrodka Radioelektronicznego zostaje wprowadzony nowy sprzęt, a z tym się wiążą nowe miejsca pracy, bo ktoś musi ten sprzęt obsługiwać, pełnić dyżury. Liczba etatów będzie sukcesywnie zwiększana, a nabory będą się odbywały zgodnie z procedurami.

Jakie to procedury?

– Przyjęcie żołnierza to proces złożony i długotrwały, który trwa około 3 miesięcy. Żołnierze wcielani do  2. ORel są szkoleni do potrzebnych specjalności wojskowych i przydzielani do poszczególnych stanowisk. W każdy poniedziałek pomiędzy godziną 14.00, a 16.30 przyjmuję wszystkich chętnych, którzy chcą uzyskać informacje dotyczące pracy w Jednostce Wojskowej – również tych, którzy chcieliby wstąpić do wojska z cywila. Oczywiście osoby te muszą spełniać odpowiednie wymagania i warunki w zakresie pracy w jednostce jako żołnierz zawodowy czy pracownik resortu obrony narodowej.

Jakie to warunki?

– Nasza jednostka dwa razy w miesiącu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Rekrutujemy zarówno żołnierzy jak i tych, którzy byli żołnierzami, ale odeszli do cywila. Cywile muszą odbyć służbę przygotowawczą. Oczywiście, aby kandydat mógł  przystąpić do kwalifikacji, musi pozwalać na to jego stan zdrowia. Kwalifikacja obejmuje egzamin z wychowania fizycznego, rozmowę z psychologiem i dowódcą pododdziału. Jeśli kandydat przejdzie wszystkie etapy kwalifikacji, wydajemy mu zaświadczenie do Wojskowej Komendy Uzupełnień, która kieruje kandydata na badania lekarskie. Po zaliczeniu pozytywnie wszystkich etapów kwalifikacji podpisuję z żołnierzem kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej w 2. ORel.

Jakich kandydatów 2. ORel szczególnie potrzebuje? Macie Państwo jakieś preferencje?

Oczywiście. Jesteśmy jednostką rozpoznawczą, dlatego preferujemy kandydatów z kwalifikacjami  w zakresie rozpoznania radioelektronicznego. Mają oni większe szanse niż ci, którzy przeszli przeszkolenie ogólnowojskowe. Naszym najlepszym żołnierzom po spełnieniu określonych wymagań zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego i awansu do korpusu podoficerskiego, a nawet oficerskiego.

Do Przasnysza trafią żołnierze z całej Polski?

– Tak, to nie będą tylko wojskowi z naszego regionu. Dziś odbyłem rozmowę z żołnierzami, którzy chcą pracować w naszej jednostce wojskowej i chcą się przenieść do Przasnysza z Braniewa,  Giżycka,  Kazunia czy Białobrzegów.

Jeśli zostaną przyjęci do 2. ORel, zamieszkają w Przasnyszu lub okolicach?

– Myślę, że tak. Każdy żołnierz zawodowy, który nie ma tu swojego mieszkania, ma możliwość zakwaterowania w internacie lub otrzymania ekwiwalentu na wynajem lokalu mieszkalnego.

Zapowiada Pan, że rozwój jednostki ma postępować, ale przecież w którymś momencie stan osobowy zostanie osiągnięty na założonym poziomie.

– W wojsku bardzo rzadko jest tak, że udaje się osiągnąć 100% stanu osobowego. Żołnierze odchodzą do cywila, przenoszą się do innych jednostek. To powoduje, że nabór do służby jest procesem ciągłym.

Rozwój Garnizonu Przasnysz to nie tylko wzrost zatrudnienia w Przasnyszu, ale i w Ciechanowie?

W Ciechanowie funkcjonuje nie tylko 5. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, ale pod koniec ubiegłego roku zaczął tam stacjonować ponad 100-osobowy batalion składowania.

W przasnyskich koszarach także ma się coś pojawić?

Od przyszłego roku w planach jest usytuowanie w przasnyskiej jednostce nowoformowanego 18. batalionu rozpoznawczego z 18. Dywizji Zmechanizowanej z Siedlec, co sprawi, że pracę w Przasnyszu podejmą kolejni żołnierze.

Czy są również plany dotyczące zatrudnienia cywilów?

– Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach, ale docelowo planujemy zatrudnić w Przasnyszu także znaczną liczbę pracowników Resortu Obrony Narodowej.

Dziękuję za rozmowę.

M. Jabłońska

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments