Nowelizacja Kodeksu Pracy. Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników

W piątek, 27 stycznia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu Pracy. Wśród zmian –  praca zdalna.

 

27 stycznia Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację przepisów Kodeksu Pracy. Obecnie ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Przepisy w niej zawarte zaczną obowiązywać w terminie dwóch miesięcy od jej publikacji, zaś przepisy dotyczące kontroli trzeźwości wejdą w życie w terminie 14 dni od publikacji w dzienniku.

 

Praca zdalna

Jedna z głównych zmian dotyczy pojawienia się w ustawie definicji pracy zdalnej – ta została określona jako praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika.

Nowe przepisy dają możliwość przejścia pracownikowi na pracę zdalną lub pracę w trybie hybrydowym. Jej szczegóły należy określić przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia. Każda zmiana warunków zatrudnienia powinna być zapisana w formie pisemnej.

 

O pracę zdalną mogą starać się:

  • kobiety w ciąży,
  • pracownik, który wychowuje dziecko do 4. roku życia,
  • rodzic dziecka, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności (lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności),
  • pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej, gdy jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj wykonywanego zajęcia lub jej organizację.

Dodatkowo nowe przepisy przewidują wprowadzenie pracy zdalnej okazjonalnej, czyli każdy pracownik będzie mógł skorzystać z takiej możliwości przez 24 dni w ciągu roku po złożeniu odpowiedniego wniosku.

 

Kontrola trzeźwości pracowników

Nowym pomysłem zawartym w nowelizacji Kodeksu Pracy jest wprowadzenie możliwości kontroli pracowników, także tych, którzy wykonują pracę zdalną pod względem zawartości alkoholu w organizmie, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia pracownikom ochrony zdrowia oraz życia. Zgodnie z ustawą kontrola ta będzie odbywać się poprzez wykorzystanie metod niewymagających badania laboratoryjnego.

 

Narzędzia pracy

W nowelizacji Kodeksu Pracy zawarto także nowe obowiązki dla pracodawcy. Ma on ponieść koszty związane z pracą, w tym z praca zdalną. Dotyczą one dostawy prądu oraz internetu, a także niezbędnych materiałów i narzędzi pracy.

 

j.b.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments