Nowe uprawnienia dla druhów OSP. Wśród nich dodatek emerytalny

Dodatek emerytalny za długoletnią służbę w OSP, legitymacje, nowe odznaczenia i przywileje przy organizacji imprez masowych. Takie m.in. rozwiązania przewiduje projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

 

Co przewidują planowane przepisy?

Każda druhna przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat i druh w wieku 65, otrzyma dodatek w kwocie równej 1/14 najniższego wynagrodzenia (obecnie to 200 zł brutto). Warunkiem jest czynny udział w akcjach gaśniczych przez przynajmniej 25 lat. Środki mają być wypłacane z puli zakładu emerytalno-rentowego MSWiA. Dodatek będzie przyznawany na podstawie oświadczenia 3 wiarygodnych świadków, zatwierdzone przez gminę i lokalną komendę powiatową PSP.

 

Strażacy OSP uzyskają takie same uprawnienia jak funkcjonariusze PSP w zakresie świadczeń za udział w akcjach, zwolnień z pracy i odszkodowań.

W każdej komendzie wojewódzkiej będzie jeden zastępca odpowiedzialny za sprawy OSP.

Jednostki OSP będą mogły organizować duże imprezy z pominięciem ogólnych przepisów dotyczących imprez masowych. Warunkiem będzie, aby dochód z tych imprez był przeznaczony na działalność statutową OSP.

Ochotnicy otrzymają legitymacje służbowe, które będą uprawniać do zniżki w PKP czy innych, zaproponowanych przez zewnętrzne firmy i podmioty.

Pojawić się mają też nowe odznaczenie dedykowane dla strażaków OSP.

  • Odznaczenie św. Floriana – nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Krzyż św. Floriana – nadawany przez Prezydenta RP

W jakim ostatecznie kształcie projekt ustawy trafi pod obrady rządu, a później sejmu trudno przewidzieć. Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zapowiedział postulaty podniesienia wysokości dodatku i obniżenia minimalnego stażu uczestnictwa w OSP.

 


 

Źródło MSWiA codziennikmlawski.pl
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments