Nowe stawki ekwiwalentu dla strażaków ochotników w gminie Czernice Borowe

Ekwiwalent przysługuje strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych.

 

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych rada gminy ustala nie rzadziej niż raz na dwa lata w drodze uchwały. Radni Gminy Czernice Borowe uchwalili następujące stawki:

  • za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości 30,00 zł,
  • za uczestnictwo w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym w wysokości 15,00 zł,
  • za udział w działaniach, o których mowa w art., 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych w wysokości 15,00 zł.

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Czernice Borowe, ustala się na kwotę 15,00 zł.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski – obecnie jest to kwota 46,56 zł.

Według dotychczasowej regulacji ekwiwalent dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Czernice Borowe wynosił 25 zł. zarówno za udział w akcjach jak i szkoleniach.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments