Nowe kompleksy sportowe i drogi – podpisano kolejne umowy na unijne dofinansowania

Podpisano umowy na unijne dofinansowanie kolejnych mazowieckich inwestycji. Tym razem ponad 20 mln zł trafi do trzech gmin. Dzięki środkom z UE będzie możliwe wybudowanie nowoczesnego kompleksu sportowo-oświatowego w Chodkowie i hali sportowo-widowiskowej w Jednorożcu oraz modernizacja jednej z kluczowych ulic Piaseczna.

W gminie Bodzanów (pow. płocki) powstanie nowoczesny kompleks sportowo-oświatowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki temu dla dzieci z terenu Bodzanowa i okolic stworzone zostaną odpowiednie warunki do nauki. Ograniczone dotąd warunki lokalowe uniemożliwiały bowiem rozwój placówki oraz utrudniały jej funkcjonowanie. W ramach projektu wybudowana zostanie m.in. nowa hala sportowa oraz nowy budynek przedszkola. Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu i istniejącej infrastruktury na cele sportowo-oświatowe. Poza modernizacją elewacji szkoły podstawowej i gimnazjum, zmiany czekają również budynek biblioteki gminnej. Dodatkowo powstanie nowa hala sportowa oraz sala audiowizualna, które zostaną połączone z częścią szkolną. Wszystkie obiekty będą wyposażone w odpowiedni sprzęt sportowy i multimedialny. Cały kompleks sportowo-oświatowy ogrzewany będzie na bazie nowej, ekologicznej i energooszczędnej kotłowni.

Bardzo ważną częścią inwestycji jest budowa nowego budynku na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Bodzanowie. Budynek będzie podzielony na sześć części, w tym salę zabaw, wydzielone pomieszczenie do zajęć grupowych oraz zespół sanitarny. Na parterze będą pomieszczenia pełniące funkcje administracyjne. Znajdzie się tutaj również kuchnia oraz zaplecze personelu pomocniczego. W piwnicy budynku przewidziano m.in. pralnię z magazynami bielizny, magazyny zaplecza kuchennego, pomieszczenia techniczne oraz magazynki ogólne. W ścianach oddzielających zespoły sanitarne od sal zabaw zaprojektowano także wykonanie nieotwieralnego okna umożliwiającego wgląd opiekunów.

Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie obejmie m.in. wymianę dachu, remont poddasza, ścian i podłóg oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto obiekt zostanie w pełni wyposażony i przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach zagospodarowania terenu wokół obiektów przebudowana będzie, m.in. ul. Miodowa od skrzyżowania z ul. Wolność, gdzie wybudowane zostaną trzy parkingi, w tym jeden dla autobusów. Cały teren wokół budynków zostanie zagospodarowany, ogrodzony i oświetlony. Wykonane będą także niezbędne przyłącza do sieci zewnętrznych. Przebudowie ulegnie m.in. przyłącze wodociągowe do budynku projektowanego przedszkola i łącznika, przykanalik sanitarny do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz preizolowane przyłącze cieplne z kotłowni do budynku przedszkola.

Umowę na wsparcie tego projektu kwotą niemal 9 mln zł podpisali marszałek Adam Struzik i wójt Bodzanowa Grażyna Pietrzak. Cała inwestycja będzie kosztować prawie 11 mln zł.

Jednorożec (pow. przasnyski) może liczyć na nową halę widowiskowo-sportową oraz modernizację budynków szkoły podstawowej i gimnazjum. Planowane zmiany to świetna wiadomość przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z całej gminy. Dzięki unijnej dotacji powstanie hala widowiskowo-sportowa o wymiarach pozwalających wyznaczyć boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. W hali znajdą się m.in.: przebieralnia, natryskownia, magazynki sprzętu i pomieszczenia trenerów. Trybuny będą mogły pomieścić prawie 300 osób. Obiekt będzie również korzystał z rozwiązań ekologicznych, dających oszczędności. Zastosowane zostaną kolektory solarne, co pozwoli podgrzewać wodę użytkową, jak również wspomoże system centralnego ogrzewania.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jednorożcu obejmie m.in. wydzielenie pomieszczenia jadalni i sanitariatów oraz zmianę lokalizacji pomieszczeń administracyjnych. Nieużytkowane dotąd poddasze pomieści bibliotekę szkolną i sale lekcyjne. Natomiast remont istniejącego gimnazjum obejmie przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji budynku, co jest konieczne z uwagi na bezpieczeństwo. Cała inwestycja została zaplanowana pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą wprowadzone pochylnie na zewnątrz budynków, odpowiednio przystosowane toalety, szafki, przyciski i włączniki. W gimnazjum zostanie też zainstalowany dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Umowę na realizacje projektu podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu Janina Ewa Orzełowska i wójt Jednorożca Michał Lorenc. Inwestycja warta ponad 11,8 mln zł zostanie dofinansowana kwotą prawie 9,4 mln zł.

Al. Pokoju w Piasecznie to droga lokalna łącząca się z drogą wojewódzką nr 722 (ul. Pod Bateriami). Prowadzi ona przez zielone tereny osiedli mieszkaniowych Zalesie Dolne. Jest zatem ważnym szlakiem komunikacyjnym nie tylko dla mieszkańców Piaseczna, ale również znajdującej się w pobliżu stolicy. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróżowania, władze gminy podjęły decyzję o modernizacji oraz budowie nowej drogi.

W ramach dofinansowanego projektu zostanie wykonana kompleksowa przebudowa Al. Pokoju na odcinku ok. 745 m od ul. Granicznej (przy skrzyżowaniu z ul. Pod Bateriami) do ulicy Wilanowskiej. Po przebudowie będzie ona nawiązywała do przedwojennych planów zagospodarowania przestrzennego regionu – na trzech odcinkach jezdnie przedzielone zostaną pasami zieleni. Ponadto w ciągu drogi będą wybudowane chodniki, ścieżki rowerowe oraz wjazdy bramowe na posesje. Na wniosek mieszkańców zaplanowano również budowę dwóch rond na wylocie do Al. Pokoju ¬ jako elementów spowalniających ruch, a także wykonanie podnoszących bezpieczeństwo progów zwalniających. Przebudowane będą także fragmenty ulic Różanej (na odcinku ok. 102 m) oraz Słonecznej (na odcinku ok. 93,09 m). Wybudowany zostanie system odwadniania jezdni, a oświetlenie uliczne zostanie zmodernizowane.

Projekt będzie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, członek zarządu Wiesław Raboszuk oraz burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. Całkowita wartość projektu to blisko 3 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 2,4 mln zł.


Samorząd Województwa Mazowieckiego


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments