Nieodpłatna pomoc prawna od poniedziałku zdalnie.

Od 9 listopada do 4 grudnia porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu przasnyskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

 

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy: zadzwonić pod numer telefonu: +48 (029) 7522270 wew. 213 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu) lub zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

 

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać: pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5; 06-300 Przasnysz lub e-mailem na adres: starostwo@powiat-przasnysz.pl.

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments