Nie kupuj kota w worku! Bądź świadomym konsumentem

Ponad 1600 wniosków i próśb konsumentów o mediację w sprawie zakupu wadliwego obuwia oraz ponad 200 dotyczących sprzętu RTV/AGD wpłynęło w ubiegłym roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie (WIIH). O tym jak świadomie kupować, jakie prawa ma konsument i jak rozwiązywać sytuacje sporne, będą informować 14 i 15 marca pracownicy inspekcji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Konsumenta.

W 2013 r. do WIIH wpłynęły łącznie 3,3 tys. sygnałów od konsumentów o nieprawidłowościach i wniosków o mediację. Inspekcja przeprowadziła 3 tys. mediacji, z czego ponad 1,6 tys. załatwiono w sposób pozytywny dla konsumenta. Udzielono prawie 15 tys. porad konsumentom i przedsiębiorcom, z czego 12,4 tys. telefonicznie i 2,1 tys. bezpośrednio.

W ramach obchodów Międzynarodowego Święta Konsumentów, w piątek i sobotę (14 – 15 marca) w siedzibie inspekcji w Warszawie oraz w delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach dyżurować będą pracownicy zajmujący się ochroną praw konsumenta. Porady będzie można uzyskać w piątek do godziny 18, w sobotę do 16. 15 marca 2014 r. w warszawskim Centrum Handlowym Wola Park odbędą się Targi Wiedzy Konsumenckiej organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Na stoisku WIIH zainteresowani będą mogli dowiedzieć się o swoich prawach w przypadku sporów między klientem a sprzedawcą, uzyskać informacje o możliwościach mediacji i rozstrzygnięciach spraw przez sąd polubowny. W centrum  handlowym Alius w Ostrołęce w sobotę na pytania odpowiedzą pracownicy WIIH oraz miejski rzecznik praw konsumentów.

„W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad towaru w pierwszej kolejności żądajmy od sprzedawcy jego naprawy lub wymiany. Składając reklamację należy pamiętać o: zgłoszeniu wady w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia, wskazaniu roszczenia (naprawy lub wymiany), pisemnej formie, która ułatwi postępowanie oraz o tym, że brak paragonu nie wyklucza możliwości reklamacji” – powiedziała Joanna Jankowska – Kuć, zastępca mazowieckiego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

Codziennie robiąc zakupy konsument zawiera umowę. Za towar z nią niezgodny (taki, który nie nadaje się do celu, do jakiego został przeznaczony – na przykład lodówka, która nie chłodzi) sprzedawca odpowiada w ciągu dwóch lat od momentu zakupu.

Jeśli sprzedawca odrzuca reklamację, w rozwiązaniu sporów może pomóc inspekcja handlowa, która poza przeprowadzaniem kontroli prowadzi również działania chroniące konsumentów poprzez: podejmowanie mediacji, organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich oraz poradnictwo konsumenckie. Istotą sądownictwa polubownego jest: szybkość (większość spraw kończy się w przeciągu 1-2 miesięcy) oraz skuteczność (wyroki sądu polubownego mają moc wyroków i ugód sądu powszechnego). W postępowaniu strony nie muszą działać poprzez pełnomocników.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments