„Nie” dla budowy ogromnej fermy drobiu w gminie Czernice Borowe. Wójt odmówił wydania decyzji

Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to pokłosie przyjętego niedawno miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borkowo Falenta.

 

„Odmawiam wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Borkowo Falenta w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 75/1 położonej w obrębie Borkowo Falenta ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” – poinformował w piśmie z 16 maja wójt gminy Czernice Borowe Wojciech Brzeziński.

Przypomnijmy: wniosek złożony przez inwestora do gminy wpłynął w marcu 2020 r. W trakcie trwania procedury wpłynęło szereg wniosków i sprzeciwów mieszkańców. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w październiku 2021 r. wydana została decyzja dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Od niej z kolei, wpłynęły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. W wyniku jednak skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w czerwcu 2022 r. obie decyzje zostały uchylone.

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pełnomocnik inwestora potwierdził zamiar dalszego procedowania wniosku. Przedsięwzięcie miało polegać na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach przedsięwzięcia przewidziano wykonanie m.in.: 8 budynków inwentarskich, każdy o powierzchni 3 444 m2  i jednakowej obsadzie 86 100 stanowisk. Maksymalna obsada początkowa umieszczona w budynkach miała wynieść 88 200 szt. na kurnik oraz łącznej obsadzie ok. 705 600 szt. w jednym cyklu. Teoretyczna zdolność produkcyjna w przedmiotowej instalacji wynosi 4 939 200 sztuk drobiu na rok. W ciągu roku na fermie planowanych było prowadzenie maksymalnie 7 cykli chowu kurcząt brojlerów po około 6 tygodni. Cykl hodowlany wynosi maksymalnie 42 dni.

Na obszarze planowanej inwestycji w trakcie trwania postępowania administracyjnego został uchwalony nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planowane przez inwestora przedsięwzięcie jest sprzeczne z zapisami tego planu.

Od decyzji, stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
23 dni temu

Cykl hodowlany kurczaka 42 dni… Masakra do czego doprowadziliśmy.

Kiedyś ludzie traktowali zwierzęta z szacunkiem. To co się dzieje dziś to patologia. A później się dziwimy ze natura się mści jakimiś wirusami.

Xdddd
Xdddd
22 dni temu

Życie musi być wydajność i zyski w rolnictwie a przez Ukrainę jesteśmy na – nie powinniśmy im pomagać już Braun powiedział że nawet słowa dziękuję nie usłyszy Polska od nich

Zdegustowany
Zdegustowany
23 dni temu

W Czernicach to chociaż wójta mają dobrego. We wszystkich większych miejscowościach światłowód i nie wpuszcza syfu. Przasnysz 20 lat za Czernicami.

Avatar
Avatar
22 dni temu

Już dawno jest wydane pozwolenie. Miejscowi nic nie zdziałają. Muszą się pogodzić z tą decyzją