Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za pobyt pacjentów w szpitalu

Od lutego w szpitalach zaczęły obowiązywać nowe przepisy związane z rozliczeniem za pobyt pacjentów. Mają one na celu przyśpieszenie otrzymania opieki specjalistycznej oraz wyeliminowanie tak zwanego „sztucznego” wydłużania pobytów pacjentów w placówce zdrowotnej.

 

– Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za pobyt w szpitalu od pierwszego dnia. Dotychczas do trzeciego dnia hospitalizacji, rozliczanej wybraną Jednorodną Grupą Pacjentów, szpital otrzymywał połowę stawki za hospitalizację. Pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia hospitalizacji. Ten mechanizm ogranicza sytuacje, w których pacjent jest hospitalizowany, a nie było to konieczne, ponieważ problem zdrowotny, z którym trafił do szpitala, mógł być rozwiązany w trybie ambulatoryjnym (świadczenie medyczne mogło być udzielone w AOS zamiast w warunkach szpitalnych).Teraz stawki za pierwsze dni pobytu w szpitalu wzrosną. Ulepszony mechanizm zapewni więc, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskają większą elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Od lutego 2023 r. NFZ zwiększa stawki od pierwszego dnia hospitalizacji, a w dniach kolejnych będzie ona wzrastać o około 17%, tak, aby trzeciego dnia osiągnęła 100 %.

Po wdrożeniu zmian refundacja wygląda następująco:

  • pierwszego dnia – to 67% refundacji
  • drugiego dnia – to 83%
  • trzeciego dnia – 100%.

 

– Przewidujemy, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji, pacjenci jeszcze szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu pacjenci będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Zmiany korzystnie wpłyną również na sytuację ekonomiczną szpitali, które z jednej strony zwiększą przychody, a z drugiej obniżą koszty – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzięki tym zmianom do szpitali w ciągu roku ma trafić dodatkowo co najmniej 200 mln zł.

 

j.b.

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments