Nadzór nad lasami niepaństwowymi w powiecie przasnyskim.

29 stycznia 2020 roku Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski podpisał z przedstawicielami Nadleśnictw: Przasnysz, Parciaki, Ciechanów i Wielbark aneksy kontynuacyjne do porozumień dotyczących prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który może – w drodze porozumienia – powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych. W przypadku powierzenia tego zadania, nadleśniczy prowadzi powierzone przez starostę sprawy, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.

Leśniczy sprawujący nadzór nad gospodarką leśną ma prawo do:

– nieograniczonego wstępu na działki leśne;

– prowadzenia czynności administracyjnych;

– lustracji, kontroli, opiniowania;

– ustalania kierunków prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach racjonalnego gospodarowania;
– cechowania i legalizacji pozyskanego drewna;

– pomocy prawnej właścicielom lasów i doradztwa w zakresie swoich kompetencji;

– nakazywania wykonania określonych czynności w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązków przez właścicieli lasów;

– wydawania decyzji administracyjnych;

– kontroli wykonania decyzji.

Właściciel lasu ma prawo:

pozyskiwać drewno w posiadanym lesie zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu lub zasadami określonymi przez nadzór nad lasami;

– pozyskiwać drewno nie zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów w przypadku wystąpienia po stronie właściciela sytuacji nadzwyczajnej i losowej;

– otrzymać dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z przebudową drzewostanów uszkodzonych przez gazy i pyły przemysłowe;

– otrzymać dotacje z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

– do bezpłatnego doradztwa w zakresie gospodarki leśnej, po zwróceniu się w tej sprawie do nadleśniczego,

– do pomocy nadleśniczego w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w posiadanym lesie, na swój wniosek w tej sprawie;

– występować w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem popartym opinią zarządu gminy, do nadleśniczego, o nieodpłatny przydział sadzonek na odnowienie lasu zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu;

– zakazać wstępu do lasu stanowiącego jego własność, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

Obowiązki właścicieli lasów:


Ustawa o lasach zobowiązuje właściciela lasów do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzenia lasu, a w szczególności do:

– zachowania w lasach roślinności leśnej;

– ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu, inicjowania odnowienia naturalnego odnowienia;

– pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;

– przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty;

– racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
– pozyskiwanie drewna nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
– pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jarek
Jarek
4 lat temu

To tyle w teorii, w praktyce znam takich którzy powycinali po kilka hektarów bez żadnych pozwoleń i od kilku lat leżą na tych zrębach pozostałości po wycince a leśnicy mają to głęboko gdzieś-dla nich wszcząć jakiekolwiek postępowanie to tylko kłopoty więc udają że nie widzą tego typu dewastacji

ahehe
ahehe
4 lat temu
Reply to  Jarek

Twoje wycieli, że tak płaczesz?

Jarek
Jarek
4 lat temu
Reply to  ahehe

Masz podejście …. niczym śp Szyszko niech każdy robi to co mu się podoba tylko nie zdajesz sobie sprawy że to szkodzi również Tobie -wytnijmy wszystkie lasy,parki ,pojedyńcze drzewa-my jeszcze jakoś przeżyjemy a po nas….. leśnicy mają obowiązek nakazu nasadzeń po wyrębie w ciągu 5-ciu lat.Wycinka ?owszem po to lasy sie sadzi ale w sposób normalny a nie gospodarka rabunkowa

Filip
Filip
4 lat temu

Jakieś akcje sprzątania lasów będą? wpajanie dzieciakom w szkołach o porządku w lasach? w szkołach Dzień Ziemi nadal jest obchodzony z wyjazdami do lasów jak kiedyś?