Nabór osób reprezentujących mieszkanki i mieszkańców Przasnysza w pracach zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017

Burmistrz Przasnysza ogłasza nabór 3 osób reprezentujących mieszkanki i mieszkańców Przasnysza w pracach zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017

Zadaniem zespołu będzie opracowanie zasad realizacji budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu na 2017 rok. Osoby wybrane w ramach otwartego naboru wejdą w skład zespołu składającego się z:

  • 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Przasnyszu – wskazane przez Radę Miejską w Przasnyszu,
  • 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Przasnysz – wskazane przez Burmistrza Przasnysza,
  • 3 przedstawicieli reprezentujących mieszkanki i mieszkańców Przasnysza – wybrane przez Burmistrza Przasnysza spośród kandydatek i kandydatów zgłoszonych w drodze otwartego naboru.

Zespół zostanie powołany i będzie działał na podstawie regulaminu nadanego przez Burmistrza Przasnysza.

W ramach niniejszego otwartego naboru rekrutowani są przedstawiciele mieszkanek i mieszkańców Przasnysza.

Zasady naboru kandydatek i kandydatów:

  1. Kandydaci do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego mogą zgłaszać się sami lub mogą być zgłaszani przez  podmioty prawne (w tym organizacje pozarządowe).
  2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i dostarczenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Przasnyszu.  Zgłoszenie może nastąpić także drogą elektroniczną na adres rpm@przasnysz.um.gov.pl Formularze zgłoszeniowe A i B stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia
  3. Formularz A musi być czytelnie podpisany przez kandydata.
  4. Formularz B musi być czytelnie podpisany przez osobę reprezentującą podmiot zgłaszający oraz kandydata.
  5. W przypadku zgłoszenia drogą internetową należy przesłać skan podpisanego formularza.
  6. Wyboru członków zespołu dokona Burmistrz Przasnysza spośród zgłoszonych kandydatur na podstawie uzasadnienia zawartego w formularzu zgłoszeniowym. Treść uzasadnień zostanie podana do publicznej wiadomości.
  7. Wybór zostanie dokonany z zachowaniem zasady reprezentacji różnych płci i grup wiekowych.

Praca w zespole nie będzie wynagradzana, odbędzie się na podstawie umowy wolontariackiej. Rozpocznie się cyklem spotkań we wrześniu 2016 roku.

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie  podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz.

Nabór trwa od dnia 18.07.2016r. do dnia 25.07.2016r. do godz. 15:00

Burmistrz Przasnysza

 /-/ Waldemar Trochimiuk

Formularz zgłoszeniowy A (.doc)

Formularz zgłoszeniowy B (.doc)


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments