Na hejt jest paragraf! Sprawdź jaka jest możliwa kara za krzywdzące komentarze w internecie.

W dzisiejszych czasach większości z Internautów wydaje się, że to co piszą w Internecie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. Rzeczywistość jest jednak inna. Pamiętajmy, że nigdy nie jesteśmy całkowicie anonimowi, a hejt i „czarny PR” w przestrzeni internetowej nie są bezkarne. Z pozoru niewinny komentarz może nas sporo kosztować.

Przed zamieszczeniem negatywnej opinii na Facebooku lepiej pomyśl o konsekwencjach prawnych

Firma lub osoba zniesławiona lub znieważona w Internecie chroniona jest zarówno przez przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, jak i Kodeksie karnym. Kodeks wykroczeń penalizuje z kolei używanie w Internecie nieprzyzwoitych słów lub umieszczanie w wirtualnej rzeczywistości nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów lub rysunków. Dla wszczęcia postępowania konieczne jest ustalenie, kto jest autorem obraźliwych lub niecenzuralnych komentarzy w Internecie. W przypadku Facebooka jest to proste, ponieważ większość użytkowników tego portalu społecznościowego posługuje się prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Pisanie nieprawdy w Internecie podlega karze

Publikowanie na Facebooku nieprawdziwych lub oczerniających osobę (firmę) informacji może stanowić zniesławienie lub zniewagę. Zniesławienie jest występkiem, który polega na pomówieniu firmy (osoby, jednostki organizacyjnej itp.) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Ze zniesławieniem mamy do czynienia wówczas, gdy utrata wiarygodności ma wpływ na działalność firmy lub wykonywany przez pomówionego zawód np. gdy na skutek komentarzy zawierających nieprawdziwe informacje sklep internetowy traci klientów. Znieważenie polega głównie na okazywaniu innej osobie pogardy, ubliżaniu jej lub innym zachowaniu obraźliwym. Przedmiotem ochrony jest więc w tym przypadku godność, postrzegana jako wewnętrzna cześć człowieka. Kodeks karny przewiduje możliwość popełnienia występku zniesławienia lub zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania się, do których orzecznictwo i doktryna zalicza także m.in. portale społecznościowe. Sprawcą zniesławienia (zniewagi) w Internecie jest zatem konkretna osoba, która używając Internetu pomawia inną osobę lub wyraża wobec niej pogardę. Odpowiedzialność karną osoba ta ponosi bez względu na to, czy pomówienia (zniewagi) dopuściła się w miejscu przeznaczonym na opinie innych użytkowników danego portalu internetowego czy też na własnym portalu i bez względu na to, czy używała własnego, czy cudzego sprzętu komputerowego. Chwilą dokonania przestępstwa zniesławienia, polegającego na umieszczeniu informacji zniesławiających w Internecie, jest moment dokonania stosownego wpisu. Osoba popełniająca któreś z wyżej wymienionych przestępstw podlega grzywnie (od 100 zł do 1 080 zł), karze ograniczenia wolności (od miesiąca do dwóch lat), a nawet pozbawienia wolności do roku.

Jak można namierzyć osoby piszące komentarze w sieci? Osoby dopuszczające się nadużyć? Opis krok po kroku
  1. Złożenie wniosku do administratora portalu o ustalenie nr IP komputera sprawcy obraźliwego komentarza.
  2. W razie odmowy ze strony administratora portalu, pokrzywdzony ma prawo zwrócić się do PUODO. Może on wydać decyzję nakazującą ujawnienie danych.
  3. Po uzyskaniu numerów IP – występuje się do Policji lub Prokuratury z wnioskiem o ustalenie danych personalnych osób, którym te numery zostały przypisane.
  4. Posiadając dane osoby, która dokonała obraźliwego wpisu można wnieść do Sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko autorowi wpisu.
Kary za komentarze w internecie – przykłady
  • Wrocław 2017 r. Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście.

Za publiczne chwalenie przestępstwa z fikcyjnego konta na Facebooku Sąd skazał 22-letniego studenta na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności (20 godz. prac społecznych w miesiącu) oraz zobowiązał go do pokrycia kosztów procesu. Pochwalający wpis student zamieścił na Facebooku po tym, gdy doszło do eksplozji ładunku wybuchowego w autobusie w centrum Wrocławia.

  • Gryfino 2017 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie

Sąd skazał 42-letniego elektryka –  autora obelżywych wpisów zamieszczonych na profilu facebookowym osoby publicznej na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby dwóch lat oraz 10 tys. zł grzywny. Sąd oddał go również pod dozór kuratora sądowego oraz zasądził od niego koszty procesu.

Sąd uznał, że wypisywane przez niego komentarze nie stanowiły wyrażania poglądów, ale atak na konkretną osobę i jej rodzinę.

  • Lublin 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód

Kara 2 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 2 lat oraz 800 zł grzywny dla 30 – letniej mieszkanki Lublina za popełnienie przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych oraz publicznego znieważenia ludności, którą nazwała na facebooku w sposób pogardliwy i obraźliwy.

  • Poznań 2016 r. Sąd Rejonowy

Kara 400 godzin pracy w hospicjum dla nastolatka ze Swarzędza – ucznia poznańskiego technikum za obelgi i oszczerstwa pod adresem jednego z blogerów i jego rodziny na forum internetowym. Bloger początkowo wniósł do sądu o wysokie odszkodowanie, jednakże z uwagi na fakt, iż pozwany był nieletni, a pieniądze musieliby zapłacić jego rodzice, bloger zmienił swoje żądanie i wniósł o wymierzenie uczniowi kary pozbawienia wolności w postaci odpracowania kilkuset godzin w hospicjum, do czego Sąd się przychylił.

Hejt jest przestępstwem!

Podsumowując, zjawisko hejtu w Internecie jest poważnym problemem społecznym. Traktowane jest ono jednak coraz surowiej przez prawo i konsekwentnie penalizowane. Można odnieść wrażenie, że jest to ingerencja w wolność wypowiedzi, ale przecież oczerniając kogoś publicznie w Internecie, my również ingerujemy w czyjeś prawa. Internet już od początku swojego istnienia nie zapewnia pełnej anonimowości, dlatego zanim zdecydujecie się kogoś obrazić publicznie, zastanówcie się, jaki jest w tym cel i czy się to po prostu opłaca.


red.

Źródło portalprawait.com prawowmodzie.pl mec. Agnieszka Cisowska-Chruścicka
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments