Mogą mieć, ale nie chcą kanalizacji!

W Przasnyszu są 122 nieruchomości, które mają możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej, ale właściciele tych nieruchomości – nie chcą z tej możliwości skorzystać.

W świetle przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach, wybudowaną przed wykonaniem sieci kanalizacyjnej. W innych przypadkach, zgodnie z ustawą, przyłączenie do kanalizacji jest obowiązkowe. W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomość powinna zostać wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych i zgłoszona do Urzędu Miasta.

W Przasnyszu, prowadzonych jest 122 postępowań o przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Są to nieruchomości do których wykonane są odcinki sieci zakończone w granicy działki lub studzienką na działce.


Źródło UM Przasnysz
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments