Mobilny Urzędnik. Urząd Miasta i Gminy Chorzele „wychodzi” do potrzebujących mieszkańców

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach uzyskał certyfikat „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności i usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Usługa ma na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych w załatwianiu spraw urzędowych. Funkcjonować będzie od stycznia 2022 roku.

 

Uprawnionymi do skorzystania z programu „ Mobilny Urzędnik” są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.

– Dodatkowym warunkiem bezpośredniej pomocy i wsparcia pracownika Urzędu Miasta jest obiektywny brak możliwości osobistego stawiennictwa w Urzędzie, a także o ile charakter sprawy na to zezwala – brak możliwości wsparcia i pomocy osób najbliższych oraz udzielenia pełnomocnictwa – informuje burmistrz Beata Szczepankowska.

 

Usługa jest bezpłatna. W ramach programu realizowane są niżej wskazane wsparcia:

  • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  • złożenie wniosku o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości złożenie informacji o gruntach
  • złożenie informacji o lasach
  • złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika wystarczy dokonać zgłoszenia: telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu Urzędu pod numer telefonu 29-751-65-40 w godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy tj. od 7.30- 15.30 lub wysyłając wiadomość e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: sekretariat@chorzele.pl.

 

W zgłoszeniu należy wskazać przedmiot sprawy, a także podać imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu do kontaktu. Pracownik przyjmujący zgłoszenie w sprawie Usługi Mobilny Urzędnik przeprowadzi wstępną rozmowę z osobą zgłaszającą chęć skorzystania z usługi mobilnej, po czym przekieruje rozmowę do osoby odpowiedzialnej merytorycznie za wykonanie usługi.

Pracownik odpowiedzialny merytorycznie za sprawę skontaktuje się z mieszkańcem, udzieli wszelkich wyjaśnień w związku ze zgłoszeniem osoby zainteresowanej daną usługą oraz umówi termin wizyty. Wizyty odbywają się w każdy roboczy wtorek w godzinach od 10.00 do 14.00, chyba, że z przyczyn obiektywnych realizacja wsparcia w tym czasie nie jest możliwa, wówczas ustalony zostanie inny termin.

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments