Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymają dofinansowanie

W czwartek, 6 października br., podczas konferencji prasowej w Sejmie, wiceminister Maciej Wąsik poinformował o przyznaniu 25 mln zł na rzecz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP. To środki, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia członków MDP.

 

– To pierwsza tak duża subwencja dla tego typu organizacji. Dzięki tej inicjatywie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły jeszcze w tym roku przeznaczyć spore środki na zakup sprzętu oraz doposażenie osobiste – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

– Mamy w Polsce ponad 6 200 Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Strażackich, w których działa ponad 76 tys. dzieci i młodzieży. Dzięki dotacji jeszcze w tym roku będą mogły przeznaczyć spore środki na zakup sprzętu, wyposażenie czy ubiór – zaznaczył Sekretarz stanu w MSWiA.

 

Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk przedstawił harmonogram przekazania środków finansowych na rzecz MDP. – W tej chwili przyjmowane są wnioski z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach których działają młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze. W najbliższych dniach będą podpisane stosowne umowy. Środki zostaną przekazane bezpośrednio na konta jednostek OSP – powiedział.

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

 

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments