„Młode Kurpie” ze wsparciem ramach programu EtnoPolska

Wniosek Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Młode Kurpie” otrzymał wsparcie w ramach programu EtnoPolska organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

 

„Mamy dobre wieści. Nasz wniosek został doceniony „Młode Kurpie” otrzymają wsparcie w ramach Programu EtnoPolska organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Pozyskane 20 tys. zł. przeznaczone zostanie na doposażenie stroi, butów i umożliwi wyjazdy na występy. Niebawem nasz kurpiowski zespół wystąpi też na Dniu Jednorożca. Zapraszamy już dziś, 11 czerwca 2023 r.” – czytamy.

Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń jest podstawą budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych, w tym mniejszościowych.

 

Program służy rozwijaniu działań  z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

 

Zespoły te poprzez sceniczne kreacje pokazują zróżnicowanie tradycyjnych ubiorów odświętnych, obrzędowych i codziennych, tym samym przyczyniając się do promowania tradycji regionalnych oraz narodowych. Ubiory ludowe powstają we współpracy z lokalnymi twórcami i rzemieślnikami, co przyczynia się do bezpośredniego przekazu tradycji wytwarzania strojów oraz ich zdobnictwa.

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments