Minęły dwa lata pod nową dyrekcją. Co się zmieniło w przasnyskim MDK-u?

Sytuację w MDK-u, na tle działań Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Historycznego, uznano za niekorzystną już w 2019 r. W 2020 r. w dobie koronawirusa sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót, ale nie wszystkie problemy można wytłumaczyć pandemią.

 

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu zajmuje się upowszechnianiem kultury wśród mieszkańców. Działalność koncentruje na trzech głównych kierunkach: artystycznym (zajęcia teatralne, warsztaty wokalne), edukacyjnym (nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci ze śpiewem i glottodydaktyką oraz rytmiką) oraz filmowym (seanse, przeglądy, maratony filmowe).

W 2019 roku w MDK działało 6 zespołów muzycznych, 5 grup teatralnych, grupa tańców historycznych, dwie grupy plastyczne oraz pracownia batiku „Mamut”.

Bez wątpienia silną kartą miejskiej instytucji jest jej kadra. Pracują tam pełni pasji ludzie, warci najwyższego uznania, doskonale znający się na swojej pracy, którym niestraszne są złe warunki oferowane przez popadający w ruinę budynek.

Pracownia „Mamut” sławi Przasnysz w Polsce i za granicą, amatorski teatr „Kabat” wypełniał salę widowiskową po brzegi i zbierał owacje na stojąco, a na zajęciach wokalnych i muzycznych szlifowane są talenty uzdolnionych młodych ludzi.

W Ognisku Muzycznym prowadzona jest nauka gry na pianinie, akordeonie, gitarze klasycznej i elektrycznej, keyboardzie i perkusji. W Miejskim Domu Kultury działa Kino za Rogiem oraz Klub Filmowy „Ale nakręcone”, a także kino objazdowe. W zajęciach muzycznych, wokalnych, teatralnych, plastycznych w ciągu roku szkolnego w latach 2015-2019 uczestniczyło miesięcznie średnio 221 uczniów.

 

W lutym 2019 r. dyrektorem Miejskiego Domu Kultury została Magdalena Król

Liczba wydarzeń kulturalnych w MDK w 2019 r. (a wiec jeszcze przed pandemią) spadła o 28% względem roku poprzedniego, zaś liczba uczestników zmniejszyła się o 23,8%.

Jak czytamy w Programie Rozwoju Lokalnego, stworzonym przez Urząd Miasta w 2020 r. działalność MDK nie zbierała wysokich ocen od przasnyszan:

Mieszkańcy wskazują na to, że oferta domu kultury jest stała od lat i najmniej atrakcyjna spośród trzech instytucji, kształtujących kulturalne życie miasta. Oczekują większej inicjatywy ze strony placówki, tak by oferta kulturalna była jak najbardziej dostosowana do oczekiwań różnych mieszkańców. Dla porównania – liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu i liczba uczestników wydarzeń, podwoiła się od 2016 do 2019 roku. Liczba wydarzeń organizowanych przez Muzeum Historyczne wzrosła od 2015 r. do 2019 r. ponad dwukrotnie, a liczba ich uczestników zwiększyła się niemal czterokrotnie. Oznacza to, że mieszkańcy miasta są aktywni w sferze kultury, ale potrafią też dokonywać wyborów i ocenić jakość oferty poszczególnych placówek. Obecne zaplecze lokalowe i sprzętowe MDK nie stanowi dobrych warunków, budynek wymaga gruntownego remontu oraz dostosowania do potrzeb” – oceniono w dokumencie.

W 2020 r. nadeszła pandemia, zwielokrotniając dotychczasowe problemy. W lutym 2021 roku zwróciliśmy się do dyrektor Magdaleny Król – Piórkowskiej o informację, dotyczącą statystyk zarządzanej przez nią placówki, z których wyłania się niepokojący obraz oraz brak wizji rozwoju na przyszłość.

 

Ile osób zatrudniał MDK w 2019 roku? Proszę wymienić wszystkie stanowiska.

W 2019 roku Miejski Dom Kultury zatrudniał 16 osób na umowę o pracę:

 • Dyrektor
 • Zastępca dyrektora
 • Główny księgowy
 • Instruktor ds. plastyki
 • 3 Instruktorów ds. muzyki
 • Specjalista ds. promocji i organizacji imprez, (który przez dwa lata nie zdążył nawiązać kontaktów z mediami – przyp. red.)
 • 2 instruktorów nauki muzyki w Ognisku Muzycznym
 • Instruktor ds. teatru
 • 2 sprzątaczki
 • Konserwator
 • Referent ds. administracji
 • Kinooperator.

 

Jakie zmiany w zatrudnieniu MDK nastąpiły od 1 stycznia 2020 r. do lutego 2021 r., w jakim terminie nastąpiły i czym były podyktowane?

 W 2019 roku umowę o pracę rozwiązały 2 osoby: w czerwcu nastąpiła 1 likwidacja stanowiska pracy, zaś w lipcu 1 osoba odeszła na emeryturę. W 2020 roku umowę o pracę rozwiązała 1 osoba. 1 osoba została zatrudniona w miesiącu lipcu 2020 r. na czas określony z Powiatowego Urzędu Pracy (animator kultury) oraz jedna osoba została zatrudniona w miesiącu sierpniu w ramach stażu (wymagała tego umowa z Powiatowym Urzędem Pracy).

 

W jakim czasie dostępne były stacjonarne zajęcia, kółka zainteresowań, kluby etc. dla mieszkańców i jakie?

Stacjonarne zajęcia i wydarzenia były dostępne od stycznia do połowy marca, od 6 czerwca do pierwszej połowy października z częściowo ograniczoną widownią, w tym czasie także działało Ognisko Muzyczne. W trakcie wakacji w ramach „Akcji Lato” w reżimie sanitarnym udało się zorganizować zajęcia stacjonarne dla dzieci. Od września 2020 r. wprowadziliśmy do oferty MDK nowe zajęcia dla dzieci – kreatywne środy oraz zajęcia rytmiczno-ruchowe. Zajęcia były prowadzone od września do października. Z powodu sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju zajęcia grupowe musieliśmy zawiesić aż do teraz. W tym samym czasie działała i prowadziła zajęcia plastyczne pracownia batiku Mamut oraz odbywały się próby Zespołu Tańców Historycznych Szlacheckich oraz Zespołu PASJA.

 

W jakim czasie instytucja nie prowadziła żadnych stacjonarnych działań? Czy w tym czasie któryś z pracowników przebywał na bezpłatnym urlopie (ilu i w jakim okresie)? Pytanie dotyczy również dyrekcji.

W roku 2020 Miejski Dom Kultury przez cały rok prowadził działania stacjonarne, choć tylko częściowo w miesiącach: marzec, kwiecień, maj i październik, zaś w listopadzie i grudniu MDK był zamknięty dla publiczności. W ciągu tego roku przechodziliśmy przez różne etapy i formy pracy (zdalna, hybrydowa), stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Swoją działalność, wydarzenia i lekcje w większości przenieśliśmy do sieci. Również w tym czasie, kiedy byliśmy zamknięci dla publiczności, braliśmy udział w szkoleniach online oraz zajmowaliśmy się pisaniem projektów i pozyskiwaniem środków z zewnątrz na nasze działania. Mimo zamknięcia się dla naszych odbiorców, byliśmy dostępni co dzień. Żaden z pracowników nie przebywał na urlopie bezpłatnym w tym również dyrekcja.

 

Jakie zajęcia, imprezy i atrakcje (stacjonarne, zdalne i plenerowe) są dostępne obecnie?

Obecnie dostępne są na naszym fanpage na Facebooku koncerty online, prowadzony jest kalendarz dni nietypowych, udostępniane są filmiki z zajęciami muzycznymi i lekcje gry na instrumentach. Cały czas tworzymy nowe filmiki z zajęć kreatywnych i plastycznych. Dostępne są koncerty online z WOŚP 2021.

 

Ile osób (mieszkańców) ogółem korzystało z działań MDK w 2019 i 2020 r.? (proszę podać dane osobno dla obu lat)

 W 2019 r. czynnie uczestniczyło ok. 11 000 osób, w 2020 r. czynnie uczestniczyło ok. 3 000 osób. Nie uwzględniliśmy w statystykach liczby wyświetleń filmików, koncertów, spektakli, udostępnianych w sieci oraz  osób, uczestniczących w transmisjach prowadzonych na żywo.

 

Jakie koszty funkcjonowania instytucji (oraz wszystkich zorganizowanych przez nią działań) fizycznie poniosło miasto w 2019 i 2020 r.?

Koszty, jakie poniosło Miasto Przasnysz w związku z funkcjonowaniem instytucji w 2019 r. wyniosły 954 959 zł, w roku 2020 – 816 693,35 zł.

 

Jakie działania MDK planuje podjąć w marcu br.?

Ciężko jest coś planować przy ciągle zmieniającej się sytuacji, ale nasi odbiorcy nadal mogą liczyć na wydarzenia online.  Na obecną chwilę działania skupiamy właśnie w tym kierunku. Już planujemy koncert z okazji walentynek oraz dnia kobiet. Od lutego 2021 r. wróciliśmy do zajęć indywidualnych i nauki gry na instrumentach w Ognisku Muzycznym, zespoły wznawiają próby. Cały czas tworzymy i jesteśmy otwarci na odbiorców, wystarczy wejść na naszą stronę Facebook – do czego zachęcam. Ciągle czekamy na możliwość organizowania zajęć grupowych i możliwość uczestniczenia na żywo w organizowanych przez nas wydarzeniach. Liczymy na to, że będziemy mogli niedługo wrócić do „normalności”.

 

Jakie działania od stycznia 2020 r. do lutego 2021 r. podejmował MDK dla mieszkańców Przasnysza i powiatu? (imprezy, wystawy i inne atrakcje – stacjonarnie, w plenerze i zdalnie – proszę wymienić wszystkie).

W roku 2020, mimo pandemii i nowych sytuacji, do których trzeba było szybko się dostosować, zorganizowaliśmy wiele wydarzeń oraz działań stacjonarnych i online. Od 1 kwietnia pracownicy MDK przeorganizowali swoją pracę i dostosowali się do nowoczesnych form komunikacji. W większej mierze naszą działalność przenieśliśmy do sieci.

 Zorganizowaliśmy:

 •  53 seanse Kina Za Rogiem
 • 4 plenerowe seanse kina letniego
 • 3 wizyty kina objazdowego Plan Na Kino
 • Koncert Zespołu Carol Markovsky
 • Dzień babci i dziadka, współorganizacja ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Warsztaty tańców narodowych dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Przasnyszu
 • Premiera spektaklu „Zapomniany Diabeł” wykonany przez grupę teatralną Kabat działającą w MDK
 • Spektakl „Mały Książę” w ramach projektu „Godzinki dla rodzinki”
 • Organizacja zajęć dla dzieci podczas Ferii w Mieście
 • seanse filmowe, otwarte lekcje muzyczne, zajęcia plastyczne
 • Spektakl teatralny „Kobieta idealna”.
 • Koncert Kapeli Podwórkowej z okazji dnia kobiet
 • Warsztaty muzyczne w MDK z panią Danutą Błażejczyk,
 • Cykl koncertów „Koncertowanie pod blokiem” – odbyły się 3 koncerty plenerowe na powietrzu, kolejne 4 koncerty odbyły się online bez udziału publiczności w budynku MDK.
 • Z okazji dnia mamy zorganizowaliśmy „zabawę fotograficzną” na Facebook i stworzyliśmy album mam ze swoimi pociechami
 • Koncert „Rodzina ach rodzina” w wykonaniu Danuty i Karoliny Błażejczyk oraz trio Agata Brzezińska, Aleksandra From i Joanna Wenda, koncert on-line z częściową publicznością
 • 2 Spotkania klubu filmowego „Ale Nakręcone”
 • Spektakl „Pinokio” w ramach projektu „Godzinki dla rodzinki”
 • Koncert muzyki klasycznej „Z klasyką przez Polskę”
 • Spotkanie klubu filmowego „Ale Nakręcone”
 • Spektakl „Pinokio” w ramach projektu „Godzinki dla rodzinki”
 • 20.07-31.07 Odbyła się AKCJA LATO, wakacyjne zajęcia dla dzieci
 • Projekcja filmu „Piłsudski” i spotkanie z aktorem Janem Marczewskim
 • Stworzyliśmy grafiki do gadżetów miejskich, które można zakupić w Cafe Rynek
 • Koncert 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego
 • Spektakl plenerowy na rynku miejskim „Podróże Baltazara Gąbki”
 • Nabór do ogniska – pokazowe lekcje w Ognisku Muzycznym
 • Stand-up „Skiba ciągle na wolności”
 • Koncert z okazji Dnia Patrona miasta Św. Stanisława Kostki, występ ks. Jakuba Bartczaka i Zespołu Pasja
 • Seans kinowy, premiera filmu „Interior”
 • Spektakl „Jak zostać muzykiem” w ramach projektu „Godzinki dla rodzinki”
 • W okresie jesienno-zimowym nagrywaliśmy i udostępnialiśmy w sieci filmiki pt. „zrób to sam” oraz filmy z zajęć plastycznych m.in. bukiet z liści, kolorowa dynia, las w szkle, choinki z włóczki. Większości filmików kierowaliśmy do dzieci, z racji tego, że miały naukę zdalną i przebywały w domach.
 • Udostępniony był również filmik, przedstawiający wiersz z okazji Święta Niepodległości. Zorganizowaliśmy konkurs mikołajkowy na najładniejszy film w wykonaniu piosenki/wierszyka lub tańca dla Mikołaja w 3 kategoriach wiekowych. Nagraliśmy piękny film z Mikołajem, zachęcający dzieci do udziału w konkursie. Po rozstrzygnięciu konkursu, Mikołaj z nagrodami odwiedził dzieci – laureatów konkursu w ich domach.
 • Zorganizowaliśmy spektakl mikołajkowy online „Elfy trzy” w ramach projektu „Godzinki dla rodzinki”.
 • W okresie przedświątecznym został napisany tekst i muzyka do pastorałki. Wykonaliśmy scenografię i nagraliśmy teledysk, w którym udział wzięli wszyscy pracownicy MDK.
 • Zorganizowaliśmy koncert mikołajkowy, w którym udział wzięły dzieci – laureaci konkursu mikołajkowego.
 • Ostatnim wydarzeniem online w 2020 r. było wspomnienie o Mieczysławie Foggu.
 • W styczniu 2021 r. MDK przygotował i udostępniał na Facebooku przez 2 tygodnie ferii zabawy, prace kreatywne, lekcje gry na instrumentach i zadania do  samodzielnego wykonania w domu.
 • W ostatni weekend stycznia w MDK odbył się Finał WOŚP Przasnysz.
 • Przez cały rok na stronie Facebook prowadzimy kalendarz świąt nietypowych, wstawiając różne filmiki oraz grafiki związane z tym dniem.

 

Odmrożenie instytucji kultury, które nastąpiło 12 lutego, daje nadzieję na przywrócenie fizycznego uczestniczenia mieszkańców w działaniach MDK-u oraz na wznowienie seansów kinowych. Miejmy nadzieję, że placówka, której aktywność mocno wyhamowała w ciągu ostatnich dwóch lat, zacznie funkcjonować z nową energią i siłą. Nie będzie to możliwe bez utworzenia strategii, w oparciu o którą funkcjonuje i zdobywa najwyższe laury Miejska Biblioteka Publiczna.

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
guest
34 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Iga
Iga
2 lat temu

A tyle było chwalenia pani dyrektor przez burmistrza, a teraz samo miasto przyznaje, że to najsłabsza jednostka. Tak to jest zatrudniać znajomych z listy wyborczej.

Ajax
Ajax
2 lat temu
Reply to  Iga

I tak będzie dopóki się w tym mieście kolesiostwo nie skończy.

Jan
Jan
2 lat temu
Reply to  Iga

To ja już nic nie rozumie.
1) Zwolniono dyrektora, bo burmistrz nie był zadowolony z jego pracy, powołał swojego, a tu okazuje się że jest jeszcze gorzej.
2) Były dyrektor nie spełniał oczekiwań, nie miał zastępcy a pozyskiwał kilkakrotnie większe środki.
3) Czy w każdej małej miejskiej jednostce jest takie bizancjum kadrowe: dyrektor, zastępca dyrektora, etat księgowej, referent ds administracyjnych, specjalista ds. promocji i organizacji imprez. Po co i do czego?
Może warto zeby szanowni radni tym się zaineresowali ?

Nauczyciel
Nauczyciel
2 lat temu

Przepraszam, ile osób obsluguje tego fejsbuka? 16?

Lili
Lili
2 lat temu

Działalność MDKu wg mnie bardzo nabrała rozmachu, dużo nowości, to że są w tle biblioteki to tylko przez to, że biblioteka jest nowa i piękna, to swoje robi,a Wam mądrale nie dogodzi,czy się dzieje czy nie marudzicie i krytykujecie, z za monitora każdy mądry. Chodzę, biorę udział w wydarzeniach online organizowanych przez MDK od 2019 r, bo mają w końcu ofertę. Przed 2019 to się nic nie działo.

Kajak
Kajak
2 lat temu
Reply to  Lili

Przepraszam, jasno jest napisane, że przed 2019 było aktywniej. Poza tym jaką mają ofertę? Gdzieś ją prezentują? Na ostatniej sesji pani dyrektor nie była w stanie odpowiedź na proste pytania radnych dotyczące innowacyjnej oferty. Sama przyznała, że nie zapoznała się z projektem przebudowy, bo ma za dużo stron. Czy to jest właściwe podejście? I nadal nikt nie odpowiedział na pytanie z sesji, czemu mdk w 2019 roku nie ubiegał się o środki na kulturę z funduszy norweskich.

Jolka
Jolka
2 lat temu
Reply to  Lili

Biblioteka nowa, zgadzam się. Też interesuję się i działaniami MDK u, i biblioteki. Jednak w Bibliotece lepsza organizacja, dbałość, tak było i w starej siedzibie. Pozdrowienia dla wszystkich pracowników Biblioteki. Jesteście Wielcy 😍❤️

xcx
xcx
2 lat temu
Reply to  Lili

Hahaha,

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
2 lat temu

Etat kinooperatora? WTF? Ten operator robi coś jeszcze oprócz operatorowania?

Mati
Mati
2 lat temu

Kino jest? Jest! Mnie najbardziej zainteresowało stanowisko Specjalisty ds. promocji i organizacji imprez, o którym media nie wiedzą.

Maria
Maria
2 lat temu

Nie ma co się oszukiwać. Miejski Dom kultury byl zawsze najsłabszą jednostką w mieście. Nowa dyrekcja nic tu nie zmieniła i nieważne jak bardzo będzie ją wychwalał burmistrz. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Biblioteka i muzeum zjadają mdk na śniadanie i ofertą i profesjonalizmem.

xcx
xcx
2 lat temu

To się w głowie nie mieści (: tak bardzo rozbudowana struktura organizacyjna, Dwóch dyrektorów , Główny księgowy , gdzie wystarczy pracy na 1/2 etatu ,konserwator /co konserwuje?/ , etat- Kinooperator (: Już dość nie ma co się nakręcać.

Maria
Maria
2 lat temu

Idealnie się dobrali z burmistrzem. Oboje pracują na Facebooku.

Bartek
Bartek
2 lat temu
Reply to  Maria

Kto niby pracuje na Facebooku?

Zenek
Zenek
2 lat temu

Kultura na prowincji to bardzo trudny temat. Większość miasteczek sobie z tym nie radzi. Brak pieniędzy i ludzi. W dluzszej perspektywie panstwo powinno wspierać takie instytucje bo samorządy nie radzą sobie jak zresztą z wieloma problemami. Jest jeszcze kwestia odbiorców kultury i ich potrzeb. To z kolei sprawa edukcji kulturalnej i artystycznej, ktora praktycznie nie istnieje.

Odbiorca
Odbiorca
2 lat temu

Według pani Redaktor nic się nie dzieje A jest cała lista co w 2020 roku zrobili w MDK…Ja szanuje tych ludzi że tyle sily wkładają w swoją pracą w takich warunkach ( wstyd by w XXI wieku pracować w pomieszeniach gdzie woda leje się na głowę)

Igor
Igor
2 lat temu
Reply to  Odbiorca

Czytałeś tą listę? Chyba nie.

Odbiorca
Odbiorca
2 lat temu
Reply to  Igor

Czytałem….I jak na czas pandemii to i tak dużo zostało zrobione …może żale trzeba wylać do Rządu że nałożył obostrzenia I zakazał działalności placówkom kulturalnym?

Igor
Igor
2 lat temu
Reply to  Odbiorca

To przeczytaj artykuł jeszcze raz, bo ocenę najsłabszej placówki w mieście mdkowi wystawiło MIASTO na podstawie badań na mieszkańcach.

Odbiorca
Odbiorca
2 lat temu
Reply to  Igor

Kłania się Igor czytanie że zrozumieniem

Mieszkaniec
Mieszkaniec
2 lat temu
Reply to  Odbiorca

Tam napisane jest że liczba wydarzeń nawet przed pandemia spadła już o 28%. Według mnie to naprawdę dużo

Odbiorca
Odbiorca
2 lat temu
Reply to  Mieszkaniec

A co ma rok 2019 do chwili obecnej?

Igor
Igor
2 lat temu
Reply to  Odbiorca

To, że nie ma co tłumaczyć się pandemią, jak już wcześniej było słabo.

Odbiorca
Odbiorca
2 lat temu
Reply to  Igor

Jak się dostaje spadek po poprzednim kierownictwu to potrzeba czasu…Na koniec kadencji wystawmy ocene

WPZ
WPZ
2 lat temu

Szkoda ze ten specjalista od kontaktów z mediami nie kontaktował się z mediami, bo przez rok tyle imprez zorganizowali, a ja o żadnej nie słyszałem. Dla kogo te imprezy? Coś poszło nie tak.

Mieszkanka
Mieszkanka
2 lat temu
Reply to  WPZ

Ten specjalista od 2019 roku juz nie pracuje. Nierzetelność osoby piszącej artykuł.

Maria
Maria
2 lat temu
Reply to  Mieszkanka

Jak to jest wypowiedz dyrektorki. Kolejna analfabetka. Chyba widzisz pytania i odpowiedzi.

Mieszkanka
Mieszkanka
2 lat temu
Reply to  Maria

Analfabetką jesteś ty. Stan podany na rok 2019, przypis redakcji, ze przez 2 lata się nie odezwał ale jak mial to zrobić skoro już nie pracował od połowy 2019 roku

Ola
Ola
2 lat temu

Nie sądzę żeby artykuł napisany na taki temat w czasie jaki obecnie mamy miał jakaś wartość… specjalne podkładanie kłód pod nogi i dokuczliwość … tym bardziej ze sama brałam udział w konferencjach które MDK organizuje żeby się rozwijać, o których autor tekstu pewnie nie ma pojęcia … brzydkie zachowanie 🤷🏼‍♀️ a co do pracowników, to dobrze że maja gdzie pracować inaczej mówiliby Państwo że jest bezrobocie a urząd zamiast pomagać to pogarsza problem… i tak zle i tak nie dobrze … złośliwość ludzka nie zna granic 😒

Maria
Maria
2 lat temu
Reply to  Ola

O czym ty piszesz Olu? Oni nie potrafią wniosku napisać o dofinansowanie. Prowadzenie domu kultury to nie robienie stworków z butelek, to rozwój. Czy masz pojęcie ile zdobyli pieniążków w zeszłym roku? Nie licząc 23 tys. od powiatu to nie pozyskali nawet 1 zł. O jakiej ty złośliwości piszesz? Bądź obiektywna, nie broń sitwy.

Ola
Ola
2 lat temu
Reply to  Maria

Jeśli ma Pani jakieś pytania odnośnie wniosków, bo widzę że nie ma Pani pojęcia czy takie wnioski są pisane czy nie, to najlepszym wyjściem dla Pani będzie udanie się do dyrektor MDKu i zapytanie jej o to. Wiadomości wyssane z palca nie są wiadomościami prawdziwymi.
Pozdrawiam

Maria
Maria
2 lat temu
Reply to  Ola

Nie ma potrzeby chodzić do pani dyrektor. Wystarczy obejrzeć ostatnią sesję rady miejskiej, gdzie pani dyrektor odpowiada radnemu Chmielikowi. Mówi dokladnie to co napisałam. Poza pieniążkami od powiatu zero złotych.
Również pozdrawiam

Mati
Mati
2 lat temu
Reply to  Maria

Oglądałem sesję, potwierdzam. Gdyby nie powiatowe „Godzinki dla Rodzinki”, nie byłoby ani złotówki. Ważnym kryterium doboru kandydata na stanowisko dyrektora była umiejętność pisania i obsługi wniosków. Nic z tego nie wyszło. Po zmianie dyrektora mieszkańcy oczekiwali rozwoju instytucji, nowocześniejszej, ciekawszej oferty i innowacji. Biblioteka wciąż zaskakuje i robi fantastyczne rzeczy nawet w czasach pandemii. W ofercie MDK-u wieje nudą i zacofaniem. Jedyne udane pomysły to objazdowe i letnie kino na powietrzu oraz świąteczny teledysk. Mało jak na 2 lata. Przy czym nie jest to absolutnie wina pracowników, tylko dyrekcji. Uważam, że wielki potencjał tych ludzi za sprawą słabego zarządzania idzie… Czytaj więcej »

Mieszkanka
Mieszkanka
2 lat temu
Reply to  Maria

Polecam jednak wizyte w mdk. Dowiesz sie co robią i ile środków pozyskali.