Mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentami oczyszczalni ścieków w Jednorożcu. Możliwość składania uwag przez 7 dni.

Wójt gminy Jednorożec zawiadamia, że zakończyło się postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla II etapu budowy oczyszczalni ścieków w Jednorożcu oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i zgłoszonych w sprawie żądań.

 

Ze wszystkimi materiałami można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Jednorożcu w Referacie Zespołu Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 15.30. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od czasu wydania zawiadomienia. Zawiadomienie nastąpiło 12 czerwca 2020 r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments