Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie przyjmie do pracy ratownika wodnego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie przyjmie do pracy ratownika wodnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • aktualne uprawnienia ratownika wodnego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
 • aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność

w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa,

 • aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • dyspozycyjność (praca zmianowa);
 • uczciwość;
 • odpowiedzialność za realizowane zadania;
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu;
 • komunikatywność;
 • sumienność.

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia;
 • pełny wymiar czasu pracy – umowa o pracę;
 • zmianowy, elastyczny system pracy;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV ze zdjęciem,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);
 3. kserokopie posiadanych świadectw pracy;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikację
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
 7. oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Termin: bezterminowo
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu MOSiR w Mławie

Miejsce składania dokumentów: Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji, 06-500  Mława, ul. Kopernika 38

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments