Miasto Przasnysz zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Wspólny Plan”

Przasnysz weźmie udział w projekcie „Wspólny Plan” – projekcie wsparcia, również finansowego, na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami planów i studiów zagospodarowania przestrzennego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

 

– Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez gminy z całej Polski konsultacji społecznych planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku Przasnysza będzie to studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, którego uchwałę intencyjną rozpoczynającą procedurą związana z pracami nad projektem, Burmistrz Przasnysza skieruje pod obrady Rady Miejskiej już na najbliższym posiedzeniu – informuje przasnyski magistrat.

 

Projekt „Wspólny Plan” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 20 gmin z całej Polski otrzyma wsparcie na realizację pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Każda z uczestniczących gmin otrzyma m.in. grant w średniej wysokości 33.000,00 zł.

Opiekunem merytorycznym jest Fundacja WiseEuropa.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments