Miasto Przasnysz wyemituje obligacje na 3 miliony złotych.

Miasto zadłuży się po to, by spłacić wcześniejsze zobowiązania. Samorząd Przasnysza wyemituje obligacje komunalne na okaziciela na łączną kwotę 3.000.000 zł, które zostaną wykupione przez miasto po upływie 9 lat od emisji, czyli w 2029 roku. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie podczas sesji 28 lipca.

 

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata. Obligacje wyemitowane zostaną w 1 serii, będą to obligacje dziewięcioletnie. Ich emisja zostanie przeprowadzona nie później niż do 31 grudnia 2020 r., zaś cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 1.000 złotych. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na spłatę długów wynikających z emisji obligacji w latach wcześniejszych.

Wydatki związane z wykupem obligacji, przeprowadzeniem emisji i wypłatą oprocentowania pokryte zostaną z dochodów budżetu miasta Przasnysza pochodzących z wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopuszcza się możliwość wykupu przez miasto obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej, zaś ich oprocentowanie będzie naliczane od ich wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

Ustawa o finansach publicznych stanowi, że gmina może emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwała Rady Miejskiej w Przasnyszu z 3 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. zakładała emisję obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Przasnysza. Skład orzekający ustalił, że planowana na koniec 2020 r. kwota długu  wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, pozwoli w latach 2020-2029 zachować relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Oprocentowanie obligacji oparte będzie na stawce WIBOR 6M plus marża dla inwestorów i wypłacane w okresach półrocznych. Stawka WIBOR 6M na dzień 17.07.2020 r. wynosi 0,28%. Marża dla obligacji wyemitowanych w 2019 r. wynosi 1,14%.

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
7 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Świadek
Świadek
3 lat temu

A kto to kupi

Syn Zenka
Syn Zenka
3 lat temu
Reply to  Świadek

Jakiś głupi 🤣🤣🤣🤣

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
3 lat temu
Reply to  Syn Zenka

No niestety, ale oprocentowanie jest sporo niższe niż obecna inflacja. Więc raczej się nikt o te obligacje zabijać nie będzie.

Marcin
Marcin
3 lat temu

Bez problemu znajdzie się chętny. Chociażby fundusze inwestycyjne lub banki. Tak naprawdę bardzo ciężko kupić obligacje samorządowe z rynku wtórnego bo brak sprzedających. A jak można kupić to rentowność wychodzi ujemna. Obecnie rentowność obligacji skarbowych 10 letnich wynosi około 1,3%, więc to i tak niezła oferta.

Daniel
Daniel
3 lat temu

do tytułu powinni dodać „…w strachu przed przedszkolankami”

Elen
Elen
3 lat temu

Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

To się nazywa pętlą kredytową i zazwyczaj nie kończy się dobrze.

Niech je kupi ten kto dług zrobił...
Niech je kupi ten kto dług zrobił...
3 lat temu

PSL