Miasto Przasnysz wspomoże remont klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek

28 marca, w czasie sesji rady miasta podjęto uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Przasnysz.

 

W myśl uchwały, radni jednogłośnie udzielili dotacji celowej dla Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie/restauratorskie lub roboty budowlane przy klasztorze, który wpisany jest  do rejestru zabytków.  Wysokość dotacji to 250 tys. zł.

 

Dotacja, o której mowa będzie przeznaczona na wykonanie m.in. remontu ścian wewnętrznych w pomieszczeniu kruchty i kościoła, remontu ścian wewnętrznych w pomieszczeniach korytarzy klasztoru, wymiany posadzki w pomieszczeniach korytarzy klasztoru, remontu zabytkowego, murowanego ogrodzenia, montażu rury kanalizacyjnej.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, przed podjęciem decyzji o udzieleniu dotacji wzięto pod uwagę znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, dostępność zabytku dla społeczeństwa, a także stan zagrożenia w jakim znajduje się zabytek i fakt, że Klaryski pozyskały pieniądze na remont również z innych źródeł.

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments