Miasto Przasnysz w pilotażowym modelu wsparcia seniorów

Miasto Przasnysz jest jedną z trzech gmin na Mazowszu, które uczestniczą w pilotażowym wprowadzeniu modelu wsparcia dla osób 60+. Program jest zatytułowany: „Łagodzenie skutków po pandemii COVID dla seniorów 60+”.

 

Miasto Przasnysz i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kwietnia rozpoczną realizację projektu wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W uroczystej konferencji prezentującej model pomocy dla seniorów wzięli udział m.in. rektor UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszard Czekalski, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, burmistrz Łukasz Chrostowski, dyrektor MOPS Joanna Cieślik.

 

Podczas spotkania przedstawiciel firmy ProVision Solutions, Jakub Wróblewski zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych wśród seniorów trzech gmin.  Ich celem było ustalenie jak pandemia wpłynęła na sytuację osób 60+ w każdej sferze życia oraz jakie działania powinny być podejmowane, aby pomóc wrócić tym osobom do stanu sprzed pandemii. Największym problemem na jaki zwracali uwagę respondenci był ograniczony kontakt z bliskimi, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego.

Jak wyjaśnia dr Elżbieta Bojanowska, kierownik Projektu, dyrektor IPiSS oraz pracownik naukowy UKSW, celem projektu jest „stworzenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób 60+ w czasie sytuacji kryzysowych, nadzwyczajnych, szczególnie w czasie pandemii”.

– Rozwiązania kierowane do seniorów będą realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Innowacyjna w tym projekcie jest m.in. współpraca różnych instytucji działających na poziomie samorządu takich, jak ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, biblioteki, muzea. Tworzymy model interwencji społecznej, który będzie pomocny samorządom w realizacji zadań na rzecz osób 60+ – mówi dr Bojanowska.

Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska podkreśliła, że realizowany projekt doskonale wpisuje się w kontekst polityki społecznej.

– Zapewnia on bezpieczeństwo funkcjonowania systemów emerytalnych, polityki zdrowotnej, finansów publicznych. To projekt międzyinstytucjonalny, który kreuje postawy jak najdłuższej aktywności ekonomicznej i zawodowej osób starszych. A taka aktywność przekłada się na aktywność w rodzinie, w gminie, w państwie. Takie projekty powinny być realizowane dla dobra polityki publicznej – dodała.

 

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments