Miasto Przasnysz w dwa lata wypłaciło ponad 650 tys. zł na premie i nagrody dla urzędników.

W latach 2017 i 2018 na nagrody dla pracowników urzędu miasta w Przasnyszu przeznaczono łącznie ponad 650 tysięcy złotych.

Miasto Przasnysz doceniło ciężką pracę urzędników. W 2017 r. na nagrody wypłacona została kwota 376.847,00 zł, natomiast w 2018 r. na ten cel przeznaczono 278.132,67 zł. Burmistrz Łukasz Chrostowski zapowiada, że urzędnicze bonusy ulegną zmniejszeniu.

Mimo, że urzędnicy wykonują niełatwą i stresującą pracę, na przeciętnym zjadaczu chleba sumy przeznaczone na nagrody mogą robić wrażenie. Zwłaszcza, że premie dla pracowników samorządu wypłacane są z budżetu miasta, zasilanego w znacznej mierze pieniędzmi z podatków i opłat lokalnych.

W 2017 r.  i w 2018 r. pracownikom urzędu miasta w Przasnyszu przyznane i wypłacone zostały nagrody jubileuszowe i nagrody uznaniowe. Przy czym należy wiedzieć, że nagroda jubileuszowa,  zgodnie z ustawą, wypłacana jest obowiązkowo.

W puli ubiegłorocznych nagród mieścił się dodatek świąteczny dla pracowników, wypłacany corocznie w kwocie 66.028,57 zł. Zgodnie z dotychczasową zasadą dodatek świąteczny wypłacił już nowy burmistrz Łukasz Chrostowski.

Kwota wypłaconych nagród nie uszła uwadze nowego włodarza, który zapowiedział, że planuje poszukać w tej dziedzinie oszczędności. – Zamierzam ograniczyć wypłacanie nagród do minimum, uzależniając taką formę motywacji od szczególnego zaangażowania w pracę na rzecz samorządu, a także od osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników. Nagrody jubileuszowe mam obowiązek wypłacać, bowiem wynika to wprost z ustawy – powiedział Łukasz Chrostowski. Na pocieszenie dodał, że zamierza kontynuować zasadę wypłacania dodatków świątecznych.

W 2018 r. kwoty nagród dla poszczególnych komórek kształtowały się następująco:

Komórka Nagroda uznaniowa Nagroda jubileuszowa razem
Referat ds. Finansów Oświaty i Sportu               18 268,62              18 268,62
Referat Finansowo-Księgowy               15 000,00              6 906,60              21 906,60
Referat Podatków i Opłat Lokalnych               15 000,00            13 320,00              28 320,00
samodzielne stanowiska               17 120,00              17 120,00
Stanowiska pomocnicze i obsługi               34 090,00              4 250,00              38 340,00
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych               18 000,00              18 000,00
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego               15 920,00              15 920,00
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               21 200,00            16 820,00              38 020,00
Wydział Inwestycji Miejskich               27 759,95            14 720,00              42 479,95
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta                 6 000,00                6 000,00

 

Ponadto przyznano nagrody pracownikom zajmującym stanowisko:

Nagroda uznaniowa Nagroda jubileuszowa                razem
Skarbnik Miasta 8 200,00              8 200,00
Radca Prawny 6 750,00 13 807,50            20.577,50
Zastępca Burmistrza 2 000,00                2 000,00
Sekretarz 3 000,00                3 000,00

 

Burmistrz Przasnysza przyznał również nagrody dla dyrektorów miejskich jednostek budżetowych, które zostały wypłacone z ich budżetów w łącznej kwocie 16.600,00 zł, w tym:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli – 7.000,00 zł,

Dyrektorzy miejskich instytucji kultury – 9.600,00 zł.


M. Jabłońska

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments