Miasto Przasnysz skoryguje plan zagospodarowania przestrzennego pn: „Północ III”

27 czerwca 2022 podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn: „Północ III”. Do sporządzenia planu miasto przystępuje na wniosek mieszkańców, ponieważ wymaga on korekty. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w północnej cześć miasta Przasnysz, w rejonie ulic Królewieckiej i Sadowej.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu: „W granicach planu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dla obszaru objętego niniejszym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „PÓŁNOC III” (uchwała Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r.). Celem sporządzenia planu, w związku z wnioskami i obawami właścicieli nieruchomości położonych na przedmiotowym obszarze będzie uszczegółowienie zapisów dotyczących niemożności lokalizacji usług uciążliwych, kolidujących z funkcją mieszkaniową”.

 

Dla terenu objętego planem wykonano analizę dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysz”.  Na podstawie powyższej analizy i wniosków właścicieli nieruchomości burmistrz Przasnysza stwierdził, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „PÓŁNOC III” należy skorygować ze względu na sposób sformułowania ustaleń w nim zawartych.

 

M.Jabłońska

Sprawdź również
guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bronisław
Bronisław
1 miesiąc temu

czyli wśród domów jednorodzinnych wyrosną kolejne bloki???

Magda
Magda
1 miesiąc temu
Reply to  Bronisław

Zawsze można temu zapobiec, składając uwagi do planu. Każdy bezpośrednio zainteresowany mieszkaniec ma takie prawo. Grupa mieszkańców jest w stanie zablokować wszystko. Dowodem jest długotrwała (choć nie w 100% zwycięska) walka mieszkańców os. Waliszewo sprzed lat.

imie
imie
1 miesiąc temu
Reply to  Bronisław

zadnych blokow nie bedzie, zasady sie zmienią, tylko pewne postanowienia zostaną doprecyzowane.