Miasto Przasnysz przystąpiło do opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wywiad z Burmistrzem Przasnysza na temat opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Przasnysz.

 

Czym jest studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysz uchwalone w 2016 roku to scenariusz przestrzennego rozwoju naszego miasta. Jest w nim narysowane i napisane, jak miasto powinno się rozwijać przez najbliższe dziesięciolecia.

 

Dlaczego chcemy zmienić studium?

Przasnysz mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi, dlatego rozpoczynamy pracę nad nowym studium. Przasnysz, który dąży do tego, by być miastem przyjaznym, pełnym aktywnych mieszkańców. Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Przasnyszu m.in. przez sporządzenie wytycznych dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu drogowego, ochrony zabytków.

 

Przed jakimi wyzwaniami stoi miasto?

Najważniejszym wyzwaniem jest zatrzymanie postępującego zjawiska “rozlewania się” miasta na coraz to nowe niezurbanizowane tereny/tereny rolne. Rozwój budownictwa w granicach obszaru zwartego ograniczy koszty ekonomiczne i ekologiczne. Celem jest również wypełnienie luk w zabudowie już istniejącej, tak by lepiej wykorzystać zasoby w ramach miasta zwartego.

 

W jakim czasie powstanie nowe studium?

Nowe studium powstanie za około 1,5 roku. To czas niezbędny m.in. na opracowanie niezbędnych analiz, sporządzenie wariantów koncepcji, uzgodnienia. Proces planistyczny prezentuje poniższa grafika.

 

 

Jak szeroko prowadzone będą konsultacje?

W ramach realizowanego przez urząd projektu „Wspólny Plan” powstał Indywidualny Plan Konsultacji, w którym przewidziano działania włączające mieszkańców w różnym wieku. W zeszłym miesiącu na przykład ogłoszony i rozstrzygnięty został konkurs na logo konsultacji. Plan konsultacji na wrzesień to szereg spotkań z mieszkańcami, dwa mobilne punkty konsultacyjne w Parku Miejskim i na Rynku, spacer poznawczy, Quiz Miejski na Facebooku, Live Chat. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach na Rynku i w Parku przewidziano punkt stacjonarny w Urzędzie Miasta. Opinie będzie można również zgłaszać za pomocą interaktywnego narzędzia kMap.pl. Prowadzone będzie również badanie ankietowe.

 

Czy każdy może zgłosić wniosek?

W procesie tworzenia studium ważna jest opinia każdego z nas. Teraz, kiedy przystępujemy do pracy, jest najlepszy moment, by podzielić się wiedzą i wzmocnić proces projektowy przez złożenie wniosku. Zapraszam do składania wniosków formalnych do studium w terminie od 1 do 30 września bieżącego roku. Wnioski należy składać na specjalnym formularzu, który we wrześniu będzie dostępny do pobrania na stronie urzędu.

Dodam, że konsultacje realizowane są w ramach Projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.przasnysz.gov.pl w zakładce konsultacje społeczne.

 

 

 

 

guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Konował
Konował
1 miesiąc temu

Piękne słowa, dokument powstanie i co dalej…

Aj.
Aj.
1 miesiąc temu

Typ miasta zwartego dla takiej dziury jak Przasnysz, to czysta głupota… “Najważniejszym wyzwaniem jest zatrzymanie postępującego zjawiska “rozlewania się” miasta na coraz to nowe niezurbanizowane tereny/tereny rolne” – to właśnie ma sens. ” Celem jest również wypełnienie luk w zabudowie już istniejącej, tak by lepiej wykorzystać zasoby w ramach miasta zwartego.” Jakie luki ? Gdzie te luki są ? Duża “luka” to jest na boisku wembley.

Krzysztof Wesołowski
Krzysztof Wesołowski
1 miesiąc temu

Lekkość w mowie i niestety lekkość w czynach. To dobrze, że to pierwsza i ostatnia kadencja. Przasnyszanie już się nauczyli, że młodzieńczy entuzjazm nie wystarczy, brak doświadczenia, perspektywy i innych ważnych dla tego stanowiska atutów, kończą powoli tą słabiutką kadencję.