Miasto Przasnysz pozyskało w tym roku ponad 7 milionów złotych.

Kierowany przez burmistrza Łukasza Chrostowskiego samorząd od początku roku, na zadania inwestycyjne i bieżące pozyskał kwotę 7 mln 199 tys. 672 złotych.

 

Na poszczególne zadania pozyskano:

 • 418 521,10 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Przasnysz” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER, realizowanego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz OSI CompuTrain Sp. z o.o.
 • 22 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Godzinki dla Rodzinki” polegającego na organizacji 11 spektakli teatralnych dla rodzin z miasta i powiatu przasnyskiego.
 • 108 838,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
 • 135 000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie  realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ul. Inżynierskiej w Przasnyszu” – 95.000 zł oraz „Budowa ul. Żytniej w Przasnyszu” – 40.0000,00
 • 35 385,90 zł z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Miasta Przasnysza od przedsiębiorców działających w Przasnyszu na dofinansowanie rozbudowy systemu monitoringu miejskiego, utworzenie pasieki miejskiej i zakupu donic na Rynek Miejski (działanie przewidziane na wiosnę 2021).
 • 1 034 332,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.
 • 15 560,00 zł, z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
 • 42 440,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznane na dofinansowanie realizacji projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”.
 • 200 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na finansowanie realizacji zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w mieście Przasnysz”.
 • 16 785,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w terenu miasta Przasnysz w 2020 r.”
 • 733 610,00 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID 19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
 • 36 000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
 • 4 200 000,00 zł ( w tym 450.000,00 zł w 2020 r.) z tytułu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 • 74 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli.
 • 90 300,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Zdalna szkoła +” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli.
 • 4 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników Urzędu Miasta w ramach powszechnej samoobrony oraz na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obrony cywilnej w zakresie ewakuacji ludności.
 • 32 400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 maja 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2020.

W kasie miasta pojawiła się także nadprogramowa oszczędność w wysokości 150 000,00 zł z tytułu zwolnienia z opłacania 50% składek wynikających z deklaracji ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r., uzyskane przez Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 2, Żłobek Miejski i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu na mocy tzw. ustawy antycovidowej.

O środkach pozyskanych przez gminę Chorzele pisaliśmy tu:

Chorzele pozyskały w tym roku już ponad 10 mln złotych.

 

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments