Miasto Przasnysz podsumowuje 2021 rok

Rok 2021 w Przasnyszu minął pod znakiem inwestycji i nowych wyzwań, które miały ważne znaczenie dla rozwoju miasta. Wpłynęły one m.in. na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, ekologię, infrastrukturę drogową, a tym samym na jakość życia.

 

„Miejski Program Wymiany Źródeł Ciepła”, pozycja lidera na Mazowszu programu „Czyste Powietrze”, setki nowych krzewów i drzew, inwestycje w ośrodki oświatowe, środki przeznaczone na infrastrukturę drogową, rozwój nowych dyscyplin sportowych  – to tylko niektóre z działań zrealizowanych w ostatnich 12 miesiącach w Przasnyszu. Każde z nich cieszy, choć przede wszystkim jest motywacją dla samorządowców do wzmożonej pracy.

Jednym z największych wyzwań Urzędu Miasta Przasnysz była realizacja budżetu mimo panującej pandemii, która miała stały wpływ na podejmowane decyzje. W pierwszych dniach stycznia 2022 jednoznacznie widać, że to zadanie udało się wykonać wręcz wzorcowo. Z planów inwestycyjnych przesunięto na 2022 r. remont ul. Żeromskiego (ze względu na możliwość dofinansowania w ramach programu „Polski Ład”) oraz dokumentację ul. Miodowej. Pozostałe zadania zostały zrealizowane, co w dobie szalejącej inflacji i trudnych przez to postępowań przetargowych – samorząd uznaje za sukces.

Jednym z największym osiągnięć 2021 r. jest z pewnością aktywne uczestnictwo i dalsze rozpatrywanie wniosku na najpotężniejszą inwestycję ostatnich dekad dla Przasnysza – programu „Kolej+”, który ma połączyć kolejowo Przasnysz z Warszawą. Dzięki determinacji wielu samorządów, w tym naszego – linia Zegrze – Przasnysz nadal ma realną szansę na realizację, pomimo kosztu przekraczającego około 1,5 miliarda złotych.

Cieszy także zakup na własność przez Miasto m.in terenów przy ul. Piłsudskiego, czy w Rynku pod rewitalizację pomnika. Udał się po wielu latach osiągnąć porozumienie dotyczące budowy parkingu na ul. Joselewicza. Te milowe kroki spowodują nowe możliwości inwestycyjne.

– Dziękujemy naszym mieszkańcom za współpracę, wyrozumiałość i stałą pomoc w konsultacjach. Po kilku latach Miasto ponownie przystępuje do zmiany studium, opracowało strategiczne dokumenty rozwojowe, strategie, pilotażowe programy na skalę ogólnopolską – a to wszystko w partnerstwie i przy udziale naszych mieszkańców. Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za rozwój naszego Miasta – informuje przasnyski urząd.

 

Oto co udało się zrealizować w 2021 r.

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne:

 • Zakończono roboty budowlane związane z budową ul. Magnolii w Przasnyszu.
 • Zrealizowano budowę ulic w Przasnyszu (ul. Jabłoniowa i ul. Morelowa) z firmą BRUKTIM z Ostrołęki.
 • W ramach umowy konserwacji oświetlenia ulicznego Wykonawca dokonał wymiany opraw w ciągu ulicy Osiedlowej. Dotychczasowe oprawy sodowe zostały zastąpione energooszczędnymi oprawami LED.
 • Zakończono I oraz II etap budowy oświetlenia ul. Ruda w Przasnyszu.
 • Zamontowano oświetlenie ul. Słonecznej.
 • Miasto Przasnysz w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymało dofinansowanie w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ulicy Pielgrzymkowej.
 • Miasto Przasnysz w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 otrzymało środki finansowe na utworzenie Parku im. Stefana Cieleckiego ps. ,,Orlik”. Mini skwer przy ul. Orlika stał się miejscem z większą ilością zieleni i miejscem przyjemniejszym do odpoczynku.
 • Zakończyła się budowa ścianki wspinaczkowej na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3.
 • Miasto w 100 proc. zrealizowało zwycięskie inwestycje w Budżecie Obywatelskim 2021.
 1. Powstało akwarium morskie w SP1
 2. „Sensoryka dla smyka” – doposażenie placów zabaw w Miejskich Przedszkolach
 3. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Orlika poprzez montaż radarów prędkości
 4. Kino plenerowe dla MDK Przasnysz
 5. Montaż stojaków rowerowych w przestrzeni miejskiej
 6. Zakupiono nowe iluminacje świąteczne na Rynek Miejski
 • W przestrzeni miejskiej pojawiły się kolejne kamery wpięte w system Centrum Monitorowania Miasta.

 

Najważniejsze dofinansowania:

 • Zostały ogłoszone wynik naboru w ramach rządowego programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wszystkie wnioski złożone przez Urząd Miasta Przasnysz uzyskały dofinansowanie. Wnioski złożone zrealizowane zostaną w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.
 1. W kategorii infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa – odnawialne źródła energii, innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce, miasto złożyło wniosek na montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i na wymianę oświetlenia ulicznego. Wnioskowana i przyznana kwota: 4 mln 322 tys. 500 zł.
 2. W kategorii: infrastruktura edukacyjna / infrastruktura turystyczna / infrastruktura sportowa złożony został wniosek na utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rzece Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika. Wnioskowana i przyznana na ten cel kwota to 5 mln 301 tys. zł.
 3. W kategorii infrastruktura drogowa – rozbudowa ulicy Świerczewo. Kwota wnioskowana i przyznana: 3 mln 325 tys. zł.
 • W ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, złożono wniosek na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu”. Wartość szacunkowa zadania wynosi 3,0 mln zł.
 • Otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania ”Kino wraca do Przasnysza”. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego”. Kwota dofinansowania wyniosła 200.000 zł.
 • Do realizacji w Budżecie Obywatelskim Mazowsza przeszły dwa projekty: projekt 57 polegający na „Doświetleniu 16-stu przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w obrębie Miasta Przasnysz” oraz Projekt 213 projekt „Wpływ mamy! Więc o zdrowie swoje i innych dbamy” – również otrzymał dofinansowanie ponad 100 tys. zł. Projekty realizowane będą w 2022 r.
 • W ramach konkursu „Najbardziej wyszczepiona Gmina” Miasto otrzymało 1 mln zł.

 

Najważniejsze wydarzenia:

 • Dzięki Fundacji Dziedzictwa Żydowskiego udało się uporządkować teren Cmentarza Żydowskiego.
 • Wody Polskie wykonały gruntowne hakowanie zbiornika na rzece Węgierce, co zapobiegnie zarastaniu tego terenu w sezonie wakacyjnym.
 • Miasto Przasnysz wzięło udział w projekcie „Wspólny Plan”. Realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020. W projekcie 20 gmin z całej Polski otrzymało wsparcie na realizację pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Miasto tym samym przystąpiło do prac z powołaniem nowego studium.
 • Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany był Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W naszym mieście w spisie wzięło udział około 95 % mieszkańców.
 • Systematycznie odbywały się bezpłatne zajęcia dla przasnyskich seniorów z trenerami personalnymi „Rzeźbiarnia”.
 • Miasto Przasnysz włączyło się w wydarzenie „Lemoniadowy mix” organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, na którym był bity Rekord Polski w jednoczesnym czytaniu fragmentu utworu Stanisława Lema z okazji 100 urodzin pisarza.
 • Miasto Przasnysz przy udziale firmy MOTOBIKEIDEA zamontowało 4 informatory rowerowe, które pełnią funkcję kwietników, dodatkowo zostały zamieszczone tablice informujące ile kilometrów mamy do pobliskich miejscowości.
 • Zamontowano samoobsługową stację naprawy rowerów IBOMBO PRS-LV2.
 • Miasto Przasnysz odwiedziła ambasador Królestwa Niderlandów Daphne Bergsma. Podczas spotkania poruszano wiele ważnych kwestii dla naszego miasta. Niderlandy są największym europejskim inwestorem w Polsce.
 • Zostały otwarte plenerowe biblioteczki, które zagościły w przestrzeni miejskiej.
 • Odbył się pierwszy „Kulinarny Piknik Rodzinny”, który poprowadzili Karol i Laura uczestnicy programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”.
 • Dwukrotnie odbył się Zlot Food Truck w Rynku Miejskim.
 • Na działce przy ulicy Wiejskiej w Przasnyszu została zasiana pierwsza łąka kwietna w ramach realizacji projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności grupy Veolia.
 • W przestrzeni miejskiej zostały zamontowane nowe stojaki na rowery.
 • Dokonano odbioru prac prowadzonych w ramach zadania pn.: ”Nasadzenia krzewów i roślin na rondzie na skrzyżowaniu ul. Sadowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu.
 • Zrealizowaliśmy kolejny projektu muzyczny pn. TOLERANCJA, w którym przasnyska młodzież oraz dzieci uczestniczą w spotkaniach rozwijając swoje zdolności muzyczne.
 • Na terenie Parku Miejskiego przy ul. Makowskiej 67 w Przasnyszu odbyły się ćwiczenia Obrony Cywilnej zorganizowane przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa Mazowieckiego pod kryptonimem „EWAKUACJA-21” ,w których uczestniczyły Powiaty Przasnyski i Pułtuski oraz Miasta Przasnysz i Pułtusk. Celem ćwiczenia ,,EWAKUACJA – 21’’ było sprawdzenie procedur działania elementów organizacyjnych zabezpieczających proces ewakuacji oraz przyjęcia ludności określonych w planach ewakuacji III stopnia, a także sprawności organizacyjnej działania organów kierowania oraz wybranych jednostek organizacyjnych i ogniw wykonawczych w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Państw.
 • W Parku Miejskim odsłonięto rzeźbę „Przaśnika”. Jest to ukłon w stronę młynarza Przaśnika, który według legendy był założycielem naszego miasta. Jej autorem jest lokalny artysta Krzysztof Miecznikowski.
 • W przestrzeni miejskiej zaczęły pojawiać się wystawy plenerowe m.in Fotografie Dawnego Przasnysza, Historia Granic Polskich, Legenda o powstaniu Miasta, czy Poczet Premierów II i III RP.
 • W Przasnyszu pojawiły się murale historyczne oraz wizerunki patronów naszych miejskich placówek.

 

– Cieszy nas realizacja wielu zamierzeń w trudnych latach panującej pandemii i pod koniec roku szalejącej inflacji. Jako samorząd miejski mieliśmy swoisty rollercoaster emocji przez cały rok. Po czasochłonnym przygotowaniu dokumentów strategicznych w programie Funduszy Norweskich, których nie udało się pozyskać, przyszły też rozstrzygnięcia z funduszy rządowych (np. „Polski Ład”), czy środków Urzędu Marszałkowskiego – które zapewniły nam wielomilionowe dofinansowania kluczowych inwestycji. Wartym uwagi jest budowa ul.Magnolii, która sprostała oczekiwaniom setek naszych mieszkańców, ścianek wspinaczkowych w szkołach – dla rozwoju infrastruktury sportowej w mieście, a także stworzenie od podstaw nowego, trzeciego Parku w przestrzeni miejskiej – im.Stefana Cieleckiego ps.”Orlik”. Najbardziej cieszy mnie pula pozyskanych środków zewnętrznych, która jest absolutnie rekordowa. Miasto Przasnysz stało się też jednym z liderów na Mazowszu w obsłudze programu „Czyste Powietrze”. Największym rozczarowaniem jest z pewnością brak zakończonego postępowania przetargowego na remont MDK. Za duży plus w ubiegłym roku należy uznać kwestie, które nurtowały nas samorząd od wielu lat: uporządkowanie Cmentarza Żydowskiego na ul.Leszno, hakowanie zbiornika na rzece Węgierce, czy osiągnięte porozumienie w sprawie budowy parkingu na ul. Joselewicza. Wszystkie te działania zawdzięczamy współpracy i dialogowi. Szereg inicjatyw przygotowanych w ubiegłym roku, spowodował że 2022 r. będzie dla nas bardzo intensywny. Serdecznie dziękuję i jestem pełen podziwu za ubiegły rok dla wszystkich pracowników UM, MZGKIM, MDK, MH, MOPS, MBP, OSiR, Żłobka, Miejskich Przedszkoli i Szkół Podstawowych. Wspólnie będziemy zmieniać Przasnysz – tłumaczy Łukasz Chrostowski.

 

– W 2022 r. czeka nas wiele inwestycji. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę parkingu przy ul. Joselewicza (za Urzędem Pracy) i zawarliśmy porozumienie co do jego ostatecznego kształtu z jedną ze stron postępowania. W poprzednim roku nabyliśmy bardzo ważną nieruchomości przy ul. 3 Maja, w tym roku będziemy ogłaszać przetarg na zagospodarowanie tego miejsca. Środki na ten cel najpewniej będą wykorzystane z programu covidowego, także nie obciążą budżetu. Przygotowujemy się do bardzo ważnego przetargu na remont ul. Świerczewo, to dla mnie jedna z najważniejszych inwestycji. Na dniach ogłosimy przetarg na Odnawialne Źródła Energii na budynkach użyteczności publicznej, chcemy zdążyć przed wejściem w życie nowych przepisów, przy tym ogłosimy przetarg na wymianę oświetlenia sodowego na ledowe II etap. Jednak największym wyzwaniem będzie dla nas z pewnością remont Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. To największa i najbardziej skomplikowana jak dotąd inwestycja w mieście – dodaje Łukasz Machałowski.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Konowal
Konowal
2 lat temu

Oh tam emdek może poczekać jeszcze kilka lat. Przecież działa