Miasto Przasnysz ma Radę Seniorów

11 czerwca na spotkaniu wyborczym w Miejskim Domu Kultury wyłoniono członków Rady Seniorów Miasta Przasnysz.

Rada Seniorów została powołana na podstawie uchwały Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015 r. Jest społecznym organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym działającym na terenie Przasnysza i na rzecz środowiska seniorów z Przasnysza. Jej zadaniem będzie m. in. współpraca z władzami miasta przy opiniowaniu i monitorowaniu istotnych problemów przasnyskich seniorów. Rada jest organem społecznym, więc za pracę w niej nie będą wypłacane diety.

Członków do Rady Seniorów można było zgłaszać w trybie otwartego naboru ogłoszonego przez Burmistrza Przasnysza. Formularze zgłoszeniowe mogli składać:

 • przedstawiciele osób starszych zamieszkałych w Przasnyszu,
 • przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów w Przasnyszu,
 • przedstawiciele podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku w Przasnyszu.

W trybie naboru wpłynęło 18 kandydatur, spośród których w głosowaniu tajnym wyłoniono skład 11-osobowej Rady Seniorów Miasta Przasnysz:

 1. Alina Borowicz
 2. Halina Anna Fabrykiewicz
 3. Czesława Górowska
 4. Janina Krystyna Grotkowska
 5. Janina Jabłońska
 6. Krzysztof Janczewski
 7. Walenty Kiedo
 8. Bożenna Rokicka
 9. Janina Stolarczyk
 10. Zofia Wódkiewicz
 11. Maria Jadwiga Wysk

Zgodnie ze statutem Rady pierwsze posiedzenie zwoła Burmistrz Przasnysza. W czasie zebrania zostaną wybrani Przewodniczący Rady i jego Zastępca. Kadencja Rady Seniorów będzie trwała dwa lata.

Rada otrzyma wsparcie merytoryczne i organizacyjne od Miasta Przasnysz i Fundacji Przasnyskiej. Dla Seniorów przewidziano szereg szkoleń dotyczących m.in. samorządu, konsultacji społecznych, równości, diagnozy własnego potencjału i diagnozy lokalnej.

Powołanie Rady Seniorów było jednym z licznych działań projektu pt.” Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu” realizowanego w partnerstwie przez Miasto Przasnysz i Fundację Przasnyską. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

fot. Fundacja Przasnyska


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments