Miasto Przasnysz liderem na Mazowszu w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Polskim Alarmem Smogowym (PAS) opublikowały ranking pokazujący aktywność gmin w programie „Czyste Powietrze”. Wśród 20 najaktywniejszych gmin znalazło się również Miasto Przasnysz.

 

Opublikowany ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Ranking obejmuje aktywność gmin w pierwszym kwartale bieżącego roku (do dnia 31 marca) i powstał przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego.

Aktywność mieszkańców gmin, jak zapewnia NFOŚiGW będzie premiowana. Na ten cel NFOŚiGW planuje wydać do 16 mln zł rocznie, a pierwszy ranking obejmie okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. Po jego ogłoszeniu, najaktywniejszym gminom będą przekazywane bonusowe środki pod warunkiem przedstawienia przez jst do rozliczenia kosztów kwalifikowalnych związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego, które wcześniej nie były sfinansowane przez  WFOŚiGW w ramach porozumienia. Planuje się, że mniej więcej jedna trzecia gmin, z zawartym porozumieniem w ramach „Czystego Powietrza”, otrzyma dodatkowe bonusy za największą aktywność pod względem liczby składanych wniosków. Pod uwagę będą brane wnioski o dofinansowanie złożone z terenu gminy, niezależnie czy za jej pośrednictwem, czy też bez jej pośrednictwa. Liczy się bowiem to, że złożony wniosek z terenu gminy – niezależnie od kanału złożenia – będzie wynikiem pracy i aktywności gminy w zakresie informowania o programie.

– Dziękujemy naszym mieszkańcom! Wspólnymi siłami dbamy o jakość naszego powietrza w mieście – poinformował Urząd Miasta w Przasnyszu.

Warto dodać, że wśród 20 najaktywniejszych gmin miasto Przasnysz zajęło 18. miejsce i jest jedyną gminą z województwa mazowieckiego. Oprócz Przasnysza w 20 znalazło się 16 gmin z województwa śląskiego i po jednej z zachodniopomorskiego, małopolskiego i pomorskiego.

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments