Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu planuje letni nabór na kierunek Asystent osoby niepełnosprawnej.

Nauka w trybie zaocznym, trwająca 1 rok rozpocznie się od 1 września 2021 r.

 

Asystent osoby niepełnosprawnej jest kierunkiem realizowanym w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu od lutego 2020 roku. Jest nowym zawodem w grupie sektora pomocy społecznej, na który zapotrzebowanie niewątpliwie stale wzrasta.

– Absolwent kierunku rozpoznaje potrzeby życiowe osób niepełnosprawnych, pomaga im rozwiązywać problemy dnia codziennego i przede wszystkim motywuje oraz pomaga przezwyciężać bariery fizyczne oraz psychologiczne w kontaktach międzyludzkich i innych aktywnościach. Asystent osoby niepełnosprawnej ma podstawową wiedzę medyczną, w tym z anatomii ludzkiego ciała – mówi Magdalena Król nauczyciel w Medycznej Szkole Policealnej
oraz Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

Podczas realizacji programu nauczania kładziony jest nacisk na zajęcia praktyczne, gdzie słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu diagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych i dobierania odpowiednich metod i technik wsparcia. Nadrzędnym celem usług asystenta jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Asystent osoby niepełnosprawnej odgrywa istotnie ważną rolę w codziennym życiu osoby niepełnosprawnej, jego rolą jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej.

Ponadto asystent towarzyszy i wspomaga osobę niepełnosprawną w pełnieniu ról społecznych, jak również pobudza jej aktywność społeczną. Będąc „towarzyszem” osoby niepełnosprawnej doradza w zakresie sposobu realizacji wskazanych usług medycznych, rehabilitacyjnych a także kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.

Praca w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej wymaga umiejętności swobodnego i empatycznego nawiązywania kontaktu z osobą niepełnosprawną ale  również pełnej akceptacji, wrażliwości i indywidualnego traktowania potrzeb podopiecznego. Ważne cechy w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej to niekonfliktowość, gotowość do wprowadzania zmian, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobą niepełnosprawną, jej rodziną czy opiekunami oraz środowiskiem, w którym przebywa podopieczny. Natomiast cechami niezbędnymi są: sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, empatia, cierpliwość, skuteczność działania, zdecydowanie oraz odporność na stres.

– Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest bardzo potrzebny, istnieją też duże możliwości zatrudnienia – stwarzają je jednostki samorządowe, organizacje oraz fundacje działające na rzecz niepełnosprawnych. Absolwenci kierunku mają możliwość podjęcia pracy między innymi w państwowych i prywatnych domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych czy środowiskowych domach samopomocy – dodaje Magdalena Król.

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu będzie strzałem w dziesiątkę.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły.


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments