MAZOWSZE WYKORZYSTAŁO 100% ŚRODKÓW UNIJNYCH. OGROMNĄ PULĘ POZYSKAŁO STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU I JEGO JEDNOSTKI.

 

OSTATNIE SPOTKANIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO

DLA PERSPEKTYWY UNIJNEJ 2007-2013

 

Przyjęcie końcowego sprawozdania, podsumowania i podziękowania za wysiłek i profesjonalizm – tak przebiegało w Warszawie ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego dla perspektywy unijnej 2007-2013. Mazowsze wykorzystało 100% środków unijnych. Ogromną pulę pozyskało starostwo powiatowe w Przasnyszu i jego jednostki.

Podziękowania dla uczestników

Dziękował wicemarszałek Wiesław Raboszuk – prowadzący posiedzenie, dziękował też nasz starosta Zenon Szczepankowski. Pisemne podziękowania od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika otrzymali wszyscy uczestnicy: przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, uczelni wyższych, samorządu województwa, urzędu wojewódzkiego, powiatów, miast i gmin, duchowieństwa, przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, rzemiosła.

Mazowsze wykorzystało 100% środków unijnych

Województwo Mazowieckie wykorzystało i rozliczyło wszystkie środki finansowe poprzedniej perspektywy finansowej UE. Środki unijne zmieniły Polskę. Ich ślad można dostrzec niemal w każdej drodze, ścieżce rowerowej, szpitalu, szkole, domu pomocy społecznej, instytucji kultury, gospodarstwie rolnym, zakładzie pracy…

Starosta z uznaniem o pracownikach

Jak powiedział nasz starosta Zenon Szczepankowski, pełne wydatkowanie i rozliczenie tak ogromnych funduszy było możliwe tylko dzięki profesjonalizmowi i pracowitości pracowników urzędów unijnych, państwowych, samorządowych, instytucjonalnych i indywidualnych. Nie raz konstatowałem, tocząc dysputy pełne kontrowersji- kiedy tak młodzi ludzie nabyli tak głęboką wiedzę ekonomiczną, techniczną i społeczną.

Fachowcy pozostali na kolejną kadencję

Dobrze, że wielu z tych sprawdzonych fachowców zasiada w następnym Komitecie Monitorującym na lata 2014-2020, bo to rokuje sprawne wykorzystanie funduszy z nowej perspektywy.

Posiedzenie Komitetu zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments